Bóg Ojciec. Źródła Pawłowego obrazu Boga Ojca

Słowo "ojciec" w pismach Apostoła Narodów pojawia się w różnych znaczeniach ponad sześćdziesiąt razy.

W Listach Apostoła Pawła wielokrotnie pojawia się termin ojciec. Ojcem dla wielu wspólnot zostaje określony Apostoł Paweł. Określenie Ojciec pojawia się także w pismach Pawłowych w odniesieniu do Boga. W Liście do Efezjan czytamy, iż „jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4,6).

Słowo Ojciec (gr. „pater”) w pismach Apostoła Narodów pojawia się w różnych znaczeniach ponad sześćdziesiąt razy. Termin ten dla Pawła ma znaczenie tak dosłowne, gdy Apostoł pisze o ojcostwie, o zadaniach ojca – męża, głowy domu, ma on także znaczenie symboliczne, metaforyczne, nade wszystko zaś znaczenie teologiczne. Metafora „ojca” – „ojcostwa” odgrywa niezwykle ważną rolę w myśli teologicznej Pawła. Kreśląc bowiem obraz Boga Ojca, Paweł odnosi się i nawiązuje do starotestamentalnych obrazów ojca, do jego zadań, powołania, do znaczenia ojca w środowisku Starego Przymierza. Ukazując obraz Boga jako Ojca Paweł w sposób szczególny podkreśla Jego bliskość względem wszystkich wierzących. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa może wołać do Boga: „Abba! Ojcze!”[1].

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama