Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa

"Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym?" (Dz 8,34) - problem właściwego odczytania starotestamentalnych proroctw.

W jaki sposób Jezus „wypełniaˮ Prawo i Proroków?

Obok negatywnego stwierdzenia, że Jezus nie przyszedł, aby „usunąćˮ czyli „znieśćˮ Prawo i Proroków, pojawia się druga − pozytywna − konstatacja: Jezus przyszedł, aby je „wypełnićˮ. Użyty w tekście greckim czasownik pleroo wskazuje w pierwszej kolejności na „urzeczywistnienieˮ czyli „wprowadzenie w życieˮ, ale również „dopełnienieˮ w sensie „doprowadzenia do końcaˮ[1]. Jezus sugeruje najpierw, że w żadnej mierze nie zamierza podważać autorytetu Prawa i Proroków, ale swoim nauczaniem chce „wypełnićˮ Pisma, czyli „wprowadzić w życieˮ przesłanie Starego Testamentu, ale także „udoskonalićˮ je i „doprowadzić je do końcaˮ. Starotestamentalne Prawo dla swojej pełni potrzebuje akceptacji ze strony Chrystusa[2]. I Jezus w pełni potwierdza je swoim autorytetem.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg