Wołanie ufającego

Z psalmu liczącego 24 wiersze śpiewamy dziś tylko część.

Wybrane strofy ukazują trzy dopełniające się wewnętrzne postawy człowieka. Dodajmy – człowieka pełnego wiary w obecność Boga w jego życiu, zarazem człowieka modlącego się.

Pierwsza – to dramatyczna, obrazowo przedstawiona prośba człowieka skrzywdzonego, który znalazł się w zgotowanej przez kogoś innego trudnej sytuacji. Sugestywne są obrazy zawarte w prośbie – skała schronienia, warowny zamek, twierdza, ręce niegodziwca.

Drugi motyw – to nadzieja. Nadzieja skierowana ku Bogu. Więcej – sam Bóg jest nadzieją. Człowiek o tym przekonany Bogu ufa. I ma doświadczenie tej ufności. Jest nim życie od młodości, od dnia narodzin, więcej – od łona matki. I tu kolejne obrazowe porównania: Bóg jest podporą i opiekunem. Oczywiste, że opiekun to bez porównania więcej niż podpora.

Wreszcie trzeci wątek psalmu – wdzięczność wobec Boga, wobec Bożej sprawiedliwości. O tej sprawiedliwości trzeba mówić, rozgłaszać ją. Niech inni wiedzą, niech również będą mocniejsi nadzieją w Bogu złożoną. Przecież On jest opiekunem każdego sprawiedliwego człowieka. A w tym, co może jawić się jako przypadek, trzeba zobaczyć Boże cuda.

*

Rozważanie dotyczy psalmu 71 (70).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama