Potrzeba objawienia

Księga Rodzaju zajmuje się nie tylko początkami życia, ale stawia także fundamentalne pytania egzystencjalne. Jak powstał wszechświat? Po co żyjemy? Dlaczego musimy umrzeć?

Od razu wiadomo, że żaden człowiek nie zdoła na nie odpowiedzieć. Historycy utrwalają to, co ludzie widzieli lub czego doświadczyli w przeszłości. Naukowcy obserwują i badają to, co jest dostępne obecnie i sugerują, jak mogło to zaistnieć. Jednak żadna grupa nie może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to wszystko powstało oraz czy otaczający nas wszechświat ma jakiś sens. Filozofowie poprzestają jedynie na hipotezach. Spekulują na temat źródła zła i wielkiego nagromadzenia cierpienia na świecie, ale w gruncie rzeczy nie znają odpowiedzi. Jedyną osobą, która może jej dostarczyć, jest sam Bóg.

Kto ją napisał?
Otwierając Księgę Rodzaju, natychmiast stajemy przed pytaniem: Czy to, co czytamy, jest wytworem ludzkiej wyobraźni, czy księgą powstałą pod wpływem natchnienia Bożego?

Uzyskanie odpowiedzi jest możliwe dzięki zastosowaniu metody właściwej dociekaniom naukowym. Nauka opiera się na krokach wiary: stawia hipotezę, a następnie sprawdza, czy odpowiada ona faktom. Postęp w nauce dokonuje się za sprawą szeregu kroków wiary – badacze formułują teorie, na bazie których podejmują działania. Podobnie, aby właściwie odczytać Księgę Rodzaju, musimy uczynić krok wiary, zanim ją otworzymy. Należy założyć, że powstała pod wpływem natchnienia Bożego, a później zbadać, czy odpowiedzi, których dostarcza, odpowiadają znanym faktom o życiu i wszechświecie.

Księga Rodzaju doskonale wyjaśnia dwa fakty, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Po pierwsze, żyjemy we wspaniałym świecie odznaczającym się bogatym wachlarzem piękna. Po drugie, ów świat został zniszczony przez tych, którzy go zamieszkują. Słyszymy, że codziennie ulega zagładzie 100 różnych gatunków zwierząt. Stajemy się coraz bardziej świadomi niszczycielskiego wpływu współczesnego przemysłu na środowisko naturalne. Księga Rodzaju bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego tak się dzieje, o czym się wkrótce przekonamy.

Miejsce Księgi Rodzaju
Księga Rodzaju jest nie tylko pierwszą księgą Biblii, ale jej fundamentem. Zawiera większość prawd biblijnych, jeśli nie wszystkie, przynajmniej w zarodku. Stanowi klucz do Biblii. Dowiadujemy się z niej, że jest jeden Bóg, Stworzyciel wszechświata. Spośród wszystkich narodów Bóg wybrał lud Izraela, aby udzielić mu szczególnego błogosławieństwa. Uczeni nazywają „skandaliczną partykularnością” to, że spośród wszystkich narodów Bóg w szczególny sposób upodobał sobie właśnie Izrael. Temat ten przewija się przez całą Biblię, aż do ostatniej karty.

Utwierdzimy się w przekonaniu o znaczeniu Księgi Rodzaju, jeśli zadamy sobie pytanie, jak wyglądałaby Biblia, gdyby rozpoczynała się Księgą Wyjścia. Nie wiedzielibyśmy wówczas, dlaczego mamy się interesować garstką żydowskich niewolników w Egipcie. Czytalibyśmy dalej jedynie wówczas, Potrzeba objawienia   mat. prasowy gdyby kierowały nami stricte naukowe zainteresowania. Dopiero po lekturze Księgi Rodzaju rozumiemy znaczenie tych niewolników będących potomkami Abrahama. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, obiecując, że za pośrednictwem jego potomków pobłogosławi wszystkim narodom. Wiedza o tym pozwala zrozumieć, dlaczego ich ocalenie przez Boga jest interesujące, odsłania bowiem Jego plan.

*

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Klucz do Biblii". Autor: David Pawson. Wyd. Vocatio, 2016 r.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama