Owoce Ducha Świętego

Metaforę owocu św. Paweł zaczerpnął z tradycji Starego Testamentu.

Kolejne łaski duchowe, to radość i pokój.

Paweł często zachęca adresatów swoich listów do radości (2Kor 13,11; Flp 3,1; 4,4; 1Tes 5,16).  Grecki termin chara najczęściej określa radość związaną z życiem religijnym (np. Ps 30,11; Rz 14,17; 15,13; Flp 1,4.25). Nie jest to zatem radość wynikająca z ziemskich rzeczy, a tym bardziej radość z pokonania kogoś w zawodach sportowych. Pisząc o radości Paweł myśli o radości, której fundamentem jest Bóg. Nawet w doświadczeniach chrześcijanie winni zachować Bożą radość, która będzie powstrzymywać ich od poddaniu się rozpaczy.

Trzecia łaska – pokój (gr. eirene), ma w grece ma dwa zastosowania. Po pierwsze, oznacza ono ład panujący w mieście czy osiedlu. Miejscowości posiadały urzędnika nadzorującego eirene gminy, czyli nadzorcę pokoju publicznego. W Nowym Testamencie greckie eirene jest odpowiednikiem hebrajskiego szalom i oznacza największe dobro człowieka, oznacza ono spokój serca, wynikający ze świadomości, że nasze losy są w rękach Boga. Autentyczne życie chrześcijańskie charakteryzuje się Bożym pokojem, ponieważ wierni zachowują pokój z Bogiem (Rz 5,1). Tego pokoju Bożego Paweł wielokrotnie życzy adresatom swoich listów (Rz 1,7; 1Kor 1,3; 2Kor 1,2; Ga 1,3). Pokój, tak jak wszystkie pozostałe łaski na Pawłowej liście łask Ducha, nie jest warunkiem usprawiedliwienia. Wprost przeciwnie. Dla Pawła usprawiedliwienie jest fundamentem dla kreślonych przez niego łask. Pokój jest ukojeniem, które udzielane jest chrześcijanom, aby podtrzymać w nich życie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg