Ekumenicznie i codziennie

Do codziennego czytania Pisma Św. z wiarą, roztropnością i rozwagą zachęcał 27 listopada metropolita poznański abp Stanisław Gądecki oraz bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

W bazylice archikatedralnej odprawione zostało Nabożeństwo Słowa, w ramach trwającego w Poznaniu III Ekumenicznego Święta Biblii.

"Pismo Św. na różne sposoby przybliża nas do Boga. Daje nam również wzory modlitw i hymnów. Oprócz najwspanialszej Modlitwy Pańskiej, której sam Zbawiciel nauczył apostołów, mamy w Biblii modlitwy wypowiadane i hymny śpiewane przez patriarchów, proroków, samego Jezusa Chrystusa, Jego matkę oraz inne postacie biblijne" - odczytał na wstępie specjalne słowo Towarzystwa Biblijnego w Polsce skierowane do uczestników Święta Biblii ks. dr Jerzy Stranz jeden z jego organizatorów.

W homilii bp Puślecki akcentował ekumeniczną wartość Pisma Św. "Te święte księgi mają łączyć nas wszystkich we wspólnym rozumieniu Słowa Bożego" - podkreślał. "Biblia nie jest dla ekspertów, ale jest dla zwykłych ludzi, którzy poszukują sensu życia, dla tych którzy chcą odpowiedzi na pytania: Kim mam być, Jaki mam być i dlaczego taki mam być" - wskazywał.

Zwracając uwagę na Jej interaktywny charakter biskup zachęcał, aby Biblia była czytana codziennie z wiarą, roztropnością, indywidualnie lub w społeczności. "To Pismo musi być czytane przy pomocy rozumu i w spokoju sumienia" - apelował.

Abp Gądecki zauważył z kolei, że żyjemy w czasach, w których Biblia jest przez człowieka lekceważona. "Nie czytamy Jej, nie rozważamy a co najważniejsze nie żyjemy według Niej" - ocenił.

Odnosząc się do wartości Biblii, jednoczącej wszystkich wyznawców Chrystusa, arcybiskup zaapelował o pojednanie chrześcijańskich Kościołów. "Prośmy o prawdę i dziękujmy że jak tu wszyscy stoimy jesteśmy braćmi i możemy do Niego wołać Ojcze" - zaznaczył metropolita. "Bez względu na pochodzenie, kulturę, zajęcie, obyczaje musimy stanowić jedność" - dodał na zakończenie.

We wspólnym Nabożeństwie Słowa w poznańskiej katedrze wzięli udział przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-augsburskiego, polskokatolickiego oraz zielonoświątkowców.

«« | « | 1 | » | »»