Warszawa: Nowy zwój Tory w synagodze

Nowy zwój Tory wprowadzono uroczyście do jedynej w Warszawie żydowskiej synagogi.

Wcześniej ulicami stolicy przeszedł radosny pochód z Torą, w którym szła m.in. grupa żołnierzy izraelskich. Zgodnie z tradycją Tora była niesiona pod chupą (baldachimem).

Ceremonia rozpoczęła się w Błękitnym Wieżowcu na placu Bankowym, stojącym w miejscu, gdzie do II wojny światowej znajdowała się Wielka Synagoga. Tora została stąd przeniesiona ulicami stolicy do synagogi im. Nożyków.

Podczas przemarszu śpiewano po hebrajsku radosne pieśni, których rytm wybijano klaskaniem w dłonie. Przewodniczący uroczystości, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przypomniał, że uczestnicy pochodu znajdują się na terenie dzielnicy żydowskiej, której już nie ma.

Oprócz izraelskich żołnierzy, w ceremonii wzięli udział m.in. przedstawiciele społeczności żydowskiej oraz członkowie gmin żydowskich w Polsce. Większość spośród około setki uczestników pochodu stanowili ludzie młodzi.

Tora została ufundowana przez Harleya i Marię Lippmanów z okazji bar micwy ich córki Juliet, która odbyła się 6 listopada 2004 r. Bar micwa to uroczystość, podczas której żydowskie dziecko staje się pełnoletnie wobec prawa religijnego. Od tego momentu uznaje się je za zdolne do przestrzegania przykazań Prawa Mojżeszowego. Wchodząc w dorosłe życie przyjmuje ono na siebie odpowiedzialność za swoje czyny przed Bogiem.

Poprzednio nowy zwój Tory został wprowadzony do synagogi im. Nożyków 6 maja br.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest jedną z ośmiu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Gmina posiada filię w Lublinie. Terenem działania Gminy są tereny byłych województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, łomżyńskiego, białostockiego, warszawskiego, siedleckiego, bielsko-podlaskiego, radomskiego, lubelskiego i chełmskiego. Skupia ponad 400 członków. Najwyższą władzą Gminy jest Walne Zgromadzenie. Przewodniczącym Zarządu Gminy jest Piotr Kadlcik.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg