Kard. W. Kasper: nowe spojrzenie na Biblię

Postępy ekumenizmu w ciągu minionych 40 lat nie byłyby możliwe, gdyby nie nastąpiła odnowa teologii biblijnej II Soboru Watykańskiego (1962-65).

Podkreślił to kard. Walter Kasper 14 września, otwierając obrady Międzynarodowego Kongresu Biblijnego w Rzymie. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, ogłaszając w 1965 r. konstytucję dogmatyczną o objawieniu Bożym "Dei verbum", Sobór dokonał przełomu egzegetycznego i wytyczył nowe tory dla całej teologii. Kardynał podkreślił, że w tym zakresie teologia katolicka wiele nauczyła się od "wielkich projektów teologii ewangelickiej".


Watykański "minister ds. ekumenizmu" zwrócił uwagę na pilną potrzebę opracowania tłumaczeń Biblii, opartych na tekstach źródłowych i - o ile to możliwe - przygotowanych we współpracy ekumenicznej. Przy okazji wyraził ubolewanie, że ostatnio w Niemczech strona ewangelicka odmówiła udziału w ekumenicznym, ujednoliconym przekładzie Pisma Świętego.

Mówca zwrócił uwagę, że Sobór wprowadził nowy sposób podchodzenia wiernych do Biblii i zachęcił do jej lektury. Krytycznie wypowiedział się jednak na temat niektórych nowych form jej interpretacji. Egzegeza Pisma Świętego jest "niekiedy tak jednostronnie nauczana, stała się tak skomplikowana i duchowo bezowocna, że na nowo stała się dla zwykłych wiernych zasłoną roztoczoną wokół Biblii, utrudniającą do niej dostęp zamiast go ułatwiać" - stwierdził kardynał. Dodał, że niektóre komentarze "więcej mówią o intencjach autorów tekstów biblijnych niż o Bożym przesłaniu dla nas".

"Miejsce Słowa Bożego zajęło zbyt wiele słów i hipotez ludzkich, co doprowadziło do dezintegracji Biblii i do utraty wewnętrznej jedności kanonu" - powiedział przewodniczący Papieskiej Rady. Zauważył, że dokonuje się już krytyczna rewizja nowoczesnej interpretacji biblijnej, dążąca do powrotu "od perspektywy antropologicznej do teologicznej".

W Międzynarodowym Kongresie Biblijnym "Pismo Święte w życiu Kościoła", zorganizowanym z okazji 40. rocznicy ogłoszenia konstytucji "Dei verbum", uczestniczy ok. 400 delegatów z prawie 100 krajów, w tym ok. 100 biskupów. Organizatorami tego spotkania, z udziałem teologów protestanckich, są Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan i Katolicka Federacja Biblijna.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg