Rekolekcje biblijne

Dzięki wielkiej uprzejmości ojców benedyktynów otrzymaliśmy zgodę na zamieszczenie fragmentów kilku utworów z wydania płytowego „Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia”. Dzięki temu uczestnicy rekolekcji mają możliwość nauczenia się śpiewu i aktywnego uczestniczenia w modlitwie na zakończenie dnia.

Hymn

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie,
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swoim światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego Chrystusa,
Co z Tobą w Duchu jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

Fragment do pobrania i posłuchania :.


Psalm 91
O Bożej opiece


Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam".

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami,†
pod Jego skrzydła się schronisz;
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego
ani strzały za dnia lecącej,

Ani zarazy skradającej się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.

A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy,
ciebie to nie spotka.

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma
zapłatę daną grzesznikom.

Bo Pan jest twoją ucieczką,
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twojego namiotu,

Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach,
abyś stopy nie uraził o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.

"Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie".

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Fragment do pobrania i posłuchania :.


Responsorium krótkie

K. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
K. Bo Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.

Fragment do pobrania i posłuchania :.


Pieśń Symeona

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,*
według słowa Twojego.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju

Fragment do pobrania i posłuchania :.


Antyfona

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Fragment do pobrania i posłuchania :.


To nie są wszystkie melodie chorału gregoriańskiego, jakie zawarte są na płytowym wydaniu benedyktyńskim. Myśmy wybrali tylko kilka z okresu zwykłego. Gdyby ktokolwiek chciał posłuchać całości, zapraszamy na stronę www.tyniec.benedyktyni.pl :., gdzie można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat chorału gregoriańskiego, a także w księgarni internetowej kupić „Kompletę” na płycie CD. Do płyty dołączona jest książeczka z tekstami i ciekawymi wyjaśnieniami, dotyczącymi danej melodii chorału.

Poza tym zapraszamy też uczestników rekolekcji na stronę Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej www.wmu.pl :., gdzie w dziale „Pieśni” można posłuchać i nauczyć się paru piosenek, które również będą nam podczas rekolekcji towarzyszyły.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące tytuły:
1. Twój krzyż
2. Dotyk ognia
3. Miriam
4. Litania pokutna
5. Jezu, Jezu wspomnij na mnie
6. Chlebie Najcichszy
7. Zmartwychwstał Pan
8. Jezusie, Synu Dawida
9. Amen, amen, Bóg miłością jest
10. i na inne tytuły również :)

Aktualnie przygotowywany jest śpiewnik oraz zeszyt z modlitwami brewiarzowymi, które będą nam towarzyszyły w spokojnym i owocnym przeżywaniu rekolekcji, więc nie potrzeba przekopiowywać sobie tekstów pieśni czy hymnów.

W najbliższym czasie będą dodane kolejne fragmenty mp3 z pieśniami i piosenkami, jakie będziemy śpiewali na rekolekcjach. Oczywiście, każdy może przywieźć swoje ulubione i możemy się nimi „powymieniać” w czasie wolnym :)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg