ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY III - ETAPU VII


Pytanie 1 [163] - (7 pkt.)

Kto i w jaki sposób Morze Sitowia (Trzcin) „pokolorował” na Czerwono? ODPOWIEDŹ: Wersja 1: W XIII wieku John Wycklif, w oparciu o ówcześnie panującą terminologię, dokonał pierwszego tłumaczenia Starego Testamentu na język angielski, poprawnie przetłumaczył Morze Sitowia na Rede Sea. Natomiast Luter w swym przekładzie z języka angielskiego na niemiecki pomylił je z Red Sea, czyli Morzem Czerwonym. Błąd ten przetrwał w wielu tłumaczeniach aż do naszych dni. jednakże Wersja 2: Już autorzy Septuaginty hebrajskie jam suf przetłumaczyli jako Erithraia Thalassa Tak więc obie wersje odpowiedzi zostaną uznane za prawidłowe.


Pytanie 2 [164] - (6 pkt.)

Gdyby ilość skrzydeł decydowała o prędkości poruszania się, te istoty poruszałyby się najszybciej spośród wszystkich wymienionych w Biblii. O jakie istoty chodzi i gdzie o nich mowa w Piśmie Świętym? ODPOWIEDŹ: Serafiny (Iz 6,2) i Cztery Zwierzęta (Ap 4,8) – miały po sześć skrzydeł


Pytanie 3 [165] - (5 pkt.)

W Piśmie Świętym czytamy: „Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza.” (Wj 14,23) Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia opisywane wcześniej widać tutaj pewną sprzeczność – jaką? ODPOWIEDŹ: Wcześniej, w jednej z plag wyginęło całe bydło – w tym i konie. być może uznane zostaną również inne sprzeczności – ale to już okaże się podczas sprawdzania maili


Pytanie 4 [166] - (4 pkt.)

Które dwa fragmenty Pisma Świętego uważane są za najstarsze? ODPOWIEDŹ: Pieśń Debory (Sdz 5) Pieśń Miriam (Wj 15,21)


Pytanie 5 [167] - (3 pkt.)

Kto to był „mściciel krwi”, gdzie można się było przed nim schronić i kiedy można już było bezpiecznie opuścić to schronienie? ODPOWIEDŹ: Mściciel krwi- człowiek wymierzający sprawiedliwość przez zabicie mordercy, prawdopodobnie najbliższy krewny ofiary lub jego opiekun. Jeśli zabójstwo popełnione zostało nieumyślnie zabójca mógł schronić sie przed mścicielem krwi w miastach ucieczki- specjalnie wyznaczonych miejscowościach. Dopiero po śmierci najwyższego kapłana winowajca mógł bezpiecznie powrócić w swoje ojczyste strony. (zob. np. Joz 20,2-9)


Pytanie 6 [168] - (2 pkt.)

Kto, ile razy w roku i kiedy mógł wejść do Najświętszego Miejsca w świątyni? ODPOWIEDŹ: Arcykapłan, jeden raz, w Święto Jom Kippur (Dzień Pojednania, Przebłagania)


Pytanie 7 [169] - (1 pkt.)

„Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada” – skąd (księga, rozdział, wiersz) pochodzi to powiedzenie? ODPOWIEDŹ: np.: Prz 26:27 "Kto kopie dół - weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy." Koh 10:8 "Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija." Syr 27:26 "Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany." uznawane będą również inne wyrażające tę myśl

«« | « | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg