ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I - ETAPU XI


Tematem tej Tury jest wiek podeszły. Proszę przytoczyć przykładowe fragmenty (wystarczy po jednym) z Pisma Świętego mówiące o:


Pytanie 1 [203] - (7 pkt.)

śmierci, która jest dobra dla człowieka starszego i nie należy się jej bać ODPOWIEDŹ: O, śmierci, dobry jest twój wyrok dla człowieka biednego i pozbawionego siły, dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko, zbuntowanego, i tego, co stracił cierpliwość. Nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie (Syr 41,2-3)


Pytanie 2 [204] - (6 pkt.)

radach (czy może raczej obowiązkach) dla starszych mężczyzn i kobiet ODPOWIEDŹ: Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu. Tt 2,1-5)


Pytanie 3 [205] - (5 pkt.)

skutkach starzenia się, takich jak: a) osłabienie wzroku b) osłabienie nóg c) niepłodność d) oziębienie organizmu e) rezygnacja z życia Uwaga: kontekst powinien wskazywać, iż działo się to na skutek podeszłego wieku ODPOWIEDŹ: a) Achiasz zaś już nie widział, bo wskutek starości był ociemniały. (1 Krl 14,4b) lub Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć (Rdz 27,1a) b) A czyż pozostałe dzieje Asy i cała jego dzielność oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak się zestarzał, zachorował na nogi. (1 Krl 15,23) c) Rzekł mu [jeden z nich]: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było tuż] za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec? (Rdz 18,10-12) d) Z biegiem czasu sędziwy król Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. (1 Krl 1,1) e) Barzillaj odpowiedział królowi: Ileż lat życia pozostaje mi jeszcze, abym szedł z królem do Jerozolimy? Liczę obecnie osiemdziesiąt lat. Czy potrafię rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co liche? Czy sługa twój potrafi zasmakować w tym, co zje lub wypije? Czy potrafi wsłuchiwać się w głos śpiewaków i śpiewaczek? Po cóż sługa twój ma być jeszcze ciężarem dla pana mego, króla? Sługa twój przejdzie najwyżej z królem przez Jordan, ale po cóż król miałby mi dawać aż taką odpłatę? Pozwól słudze swojemu powrócić. Umrę w swoim mieście obok grobu mojego ojca i matki. Natomiast twój sługa Kimham będzie towarzyszyć panu mojemu, królowi. Jemu uczyń to, co ci się wyda słuszne. (2 Sm 19,3-38)


Pytanie 4 [206] - (4 pkt.)

postawach wobec starszych, takich jak: a) nie uwłaczanie b) wspomaganie i nie zasmucanie c) słuchanie i nie pogardzanie d) nie strofowanie ODPOWIEDŹ: a) Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości, albowiem i z nas niektórzy się zestarzeją. (Syr 8,6) b) Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. (Syr 3,12) c) Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą matką, staruszką! (Prz 23,22) d) Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych - jak braci, starsze kobiety - jak matki; młodsze - jak siostry, z całą czystością! (1 Tm 5,1-2)


Pytanie 5 [207] - (3 pkt.)

zaletach starości, takich jak: a) doświadczenie b) mądrość i roztropność c) wiedza pozwalająca pouczać innych i wyjaśniać ODPOWIEDŹ: a) Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie, a chlubą ich bojaźń Pańska. (Syr 25,6) b) (Więc tylko) u starców jest mądrość, roztropność u wiekiem podeszłych? (Hi 12,12) c) Pytaj no dawnych pokoleń, zwróć uwagę na doświadczenie przodków. My, wczorajsi, znamy niewiele, bo wiek nasz jak cień jest na ziemi. Lecz oni pouczą, wyjaśnią słowami, co płyną z rozsądku. (Hi 8,8-10)


Pytanie 6 [208] - (2 pkt.)

starcu, który stracił życie, nie chcąc dać złego przykładu młodszym ODPOWIEDŹ: Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. (2 Mch 6,24-25)


Pytanie 7 [209] - (1 pkt.)

starcach, którzy przez swoje haniebne i niemoralne zachowanie ponieśli śmierć ODPOWIEDŹ: Rozdział 13 Księgi Daniela


Są to cytaty przykładowe – również i inne mogą zostać uznane za prawidłowe


UWAGA - Proszę przysyłać w odpowiedziach tekst fragmentów, a nie same tzw. "sigle" biblijne


«« | « | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg