3. Powracający PanWielkim kapitałem człowieka jest jego życie. Każdy otrzymuje ten talent na określony czas! Czas to również talent, który trzeba dobrze spożytkować. Chrześcijanin otrzymuje ponadto dary słowa Bożego, sakramentów św. i wspólnotę Kościoła. Wszystko to stanowi "kapitał", który można rozwinąć albo zmarnotrawić. Powierzony kapitał świadczy o wielkim zaufaniu do człowieka, który przecież "został stworzony na obraz Boga" (Rdz 9,6; 1 Kor 15,49).

Czytaj!
Mt 25, 14-30

Podobnie też [jest z królestwem niebieskim] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa [otrzymał]; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!". Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".

Rozważ!

Tym razem w zdumienie wprawia wielkie zaufanie jakim Pan obdarza sługę, i to zarówno przed, jak i po powrocie "z dalekiej podróży". Zawrotna suma powierzona sługom dobrym i wiernym przynosi jeszcze większy zysk i rozwój królestwa.
Synoptyczna wersja według św. Mateusza tym razem różni się dość znacznie od wersji Łukaszowej. Trzeci Ewangelista zachował przypowieść nie tyle o talentach (1 talent to równowartość 60 min lub miara wagi równa 34,2 kg złota lub srebra), co o minach (1 mina to równowartość 100 srebrnych drachm lub 1 rzymskiego denara, czyli dniówki niewykwalifikowanego robotnika). Mateusz głównym bohaterem uczynił pewnego niezwykle bogatego człowieka, a Łukasz nawiązuje do historycznego wydarzenia podróży pretendenta do tronu królewskiego – Archelausa, syna Heroda Wielkiego, który w 4 roku udał się do Rzymu po zatwierdzenie swej władzy. U Łukasza dziesięciu sług otrzymuje jednakową sumę do rozliczenia (1 mina), u Mateusza trzech sług otrzymuje "według zdolności": pięć, trzy lub jeden talent. Kontekst obu wersji jest jednak podobny i ma wyraźnie charakter eschatologiczny. Powrót bogatego człowieka lub pretendenta do tronu to zapowiedź paruzji, rozliczenie jest sądem ostatecznym, nagroda czy kara jest albo "radością Pana", a więc niebem, albo "ciemnością, [gdzie] będzie płacz i zgrzytanie zębów", czyli piekłem.
Bogaty Władca ma jasną pedagogię działania: obdarzyć podwładnych jak największym zaufaniem ("przekazał im swój majątek") i nie spieszyć się z rozliczeniem rezultatów ich pracy ("po dłuższym czasie"); talenty zaś dzielić według "zdolności" i w tej samej kolejności rozliczać z nich dzierżawców.
Według tych reguł każdy depozytariusz majątku otrzymał odpowiedni czas i możliwość rozliczenia się ze swoich osiągnięć i metod postępowania.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |