1. Przyjaciel Oblubieńca - JAN CHRZCICIEL

Jaki świadkiem jestem wobec moich współbraci w wierze? Jak rozwijać dzisiaj dar przyjaźni? Na czym winna ona polegać?

Rozważ!
Cztery Ewangelie zgodnie przedstawiają Jana Chrzciciela jako poprzednika Chrystusa. Jan Ewangelista jednak bardziej niż synoptycy wskazał na jego rolę jako świadka Miłości. Scena, którą dziś rozważamy, rozgrywa się w miejscu, gdzie Jan udzielał chrztu - na granicy Ziemi Obiecanej. Uczniowie Jana stawiają go w konfrontacji z Jezusem, który pojawił się już w ziemi Judzkiej i przyciąga tłumy do siebie. Odpowiedź Jana Chrzciciela jest pięknym świadectwem pokory i uznaniem mesjańskiej godności Jezusa: "Potrzeba, by On wzrastał, a Ja bym się umniejszał". Świadectwo Jana stwierdza wyższość Chrystusa - Oblubieńca, który przychodzi w imieniu Boga, aby dopełnić przymierza miłości. Przyjaciel Oblubieńca spełnił więc już swoją historyczną misję: doprowadził naród wybrany jak oblubienicę na gody weselne (por. J 2,1-12).

Prorocy, a także mesjański psalm 45, przedstawiali odnowienie przymierza w obrazie zaślubin. Jan Chrzciciel, jak drużba weselny, jest świadom, że historia osiągnęła szczyt w Chrystusie. Sam ustępuje więc miejsca Temu, któremu gotował drogi. Ta świadomość jest dla niego źródłem najgłębszej radości. Jan to świadek miłości Ojca objawionej w Synu: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).

• Jaki świadkiem jestem wobec moich współbraci w wierze?
• Jak rozwijać dzisiaj dar przyjaźni? Na czym winna ona polegać?
• Św. Ambroży zachęca do przyjaźni z Biblią. Na czym powinna polegać taka przyjaźń?

Przyślij swój komentarz

Módl się!
Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba! Ty posłałeś proroków, swoje sługi, aby głosili Twoje słowo wiernej miłości i wzywali Twój lud do pokuty. Nad brzegami Jordanu wezwałeś Jana Chrzciciela, głos wołający na pustyni, posłany do całej krainy nad Jordanem, aby przygotować drogę Panu i głosić nadejście Jezusa.

Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży! Przyszedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana. Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica. Niebo otwarło się nad Tobą i dał się słyszeć głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany!». Znad brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością poszedłeś dalej, aby chrzcić nie tylko wodą, ale ogniem i Duchem Świętym.

Chwała, Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu! Twoją mocą Kościół ochrzczony, zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci i z Nim powstaje do nowego życia. Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu, aby się stać dziećmi Bożymi, chwalebnym Ciałem Chrystusa. Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk, a Ewangelia miłości głoszona jest we wszystkich częściach ziemi na chwałę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu niech będzie wszelka chwała [...] i po wszystkie wieki. Amen.

Jan Paweł II - Jordania; 21 marca 2000 r.

Dodaj modlitwę

Żyj Słowem!
BANK DOBRYCH NOWIN: Przyślij dobrą nowinę

***

Tekst z cyklu "Świadkowie Miłości"

Strona Główna Materiałów Szkoły Słowa Bożego :.

 

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama