Idee kardynała Martiniego

Recenzja książki ks. Jana Kochela: "Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego", opublikowana w miesięczniku "Katecheta" (11/99)

Kardynał Carlo Maria Martini, aktualny biskup Mediolanu, znany jest polskim Czytelnikom z wielu książek, tłumaczonych systematycznie na nasz język. Biblijne rozważania zawierają wiele inspirujących myśli, przydatnych w pracy współczesnych homiletów i katechetów.

W swojej książce ks. Jan Kochel podjął się ważnego i odpowiedzialnego zadania: zapragnął wskazać ideę przewodnią obszernej twórczości włoskiego Kardynała. Z ciekawie prowadzonych poszukiwań wynika, iż rdzeniem pastoralnego nauczania Carlo Marii Martiniego jest właśnie katecheza ukierunkowana ewangelizacyjnie. Jako taka winna iść w ślad za ewangelizacją: ma pogłębiać, systematyzować i utrwalać jej treści. Katecheza prowadzona dla różnych grup, w różnych środowiskach, systematyczna i okazjonalna, winna jeszcze bardziej rozpalać to, co zapłonęło w momencie ewangelizacji. Wobec współczesnego, tak mocno zlaicyzowanego świata, katecheza musi zawierać w sobie - na każdym etapie - treści ewangelizacyjne. "Katechizować dziś" oznacza najpierw ewangelizować, stąd proponowany przez włoskiego Kardynała model katechezy ewangelizacyjnej jest optymalnym rozwiązaniem pastoralnym nie tylko we Włoch, lecz także we wszystkich krajach, gdzie chrześcijaństwo chce ponownie pięknie się rozwinąć.

Autor publikacji bardzo szeroko nakreślił postawiony w pracy problem. Rozpoczął od przybliżenia samej postaci arcybiskupa Mediolanu, wskazując na jego bogatą działalność pedagogiczno-duszpasterską i odkrywając podstawy, na których opiera się jego koncepcja katechezy. Następnie ks. Kochel przedstawił główne etapy oddziaływania katechezy ewangelizacyjnej proponowanej przez C.M. Martiniego: inicjacja katechumenalna, wprowadzenie w życie Kościoła, zaangażowanie w dzieło ewangelizacji oraz budowanie wspólnoty. Na każdym etapie Ewangelia jest źródłem i swoistego rodzaju podręcznikiem. Cała działalność katechetyczna nie wyczerpuje się w katechezie dzieci i młodzieży, lecz ukierunkowana jest na katechezę dorosłych, którzy mają być jej szczególnie uprzywilejowanymi odbiorcami. W ostatniej części - ważnej dla wszystkich katechetów praktyków - zostały przedstawione konkretne formy katechezy ewangelizacyjnej, którymi posługuje się w swojej pracy duszpasterskiej mediolański Kardynał. Są to: "Szkoła Słowa Bożego", "Grupa słuchania" oraz "Katedra dla niewierzących".

Książka ks. Kochela skierowana jest do wszystkich, którym dzieło katechezy leży głęboko na sercu. Każdy może odnaleźć w niej interesujące dla siebie treści. Przemyślenia autora oparte są na wnikliwie przeprowadzonej analizie bibliografii (blisko 400 pozycji, z czego 170 to dzieła C.M. Martiniego). Osobiste zaangażowanie autora w pracę: pobyt we Włoszech, kontakty z kard. C.M. Martinim, rozczytanie w problematyce i wielka pasja tworzenia - tym bardziej zachęcają do sięgnięcia po tę lekturę.

Autor recenzji jest doktorem katechetyki, adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, duszpasterzem akademickim.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama