"Aby byli jedno..."

Podstawowe informacje związane z geografią Ziemi Świętej

NATURALNY PODZIAŁ PALESTYNY
 

W przekroju hipsometrycznym, czyli ze względu na wysokość bezwzględną terenu. Palestyna składa się z 4 pasów o przebiegu południkowym:

- Pas Równiny Nadmorskiej;
- Góry Cisjordanii;
- Dolina Jordanu;
- Zajordania.


Wyróżnia się 3 częśći Palestyny:

- Galileę;
- Samarię;
- Judeę.

Naturalne granice Galilei to: od północy Liban i Antyliban, ujście Leontesu, od wschodu rzeka Jordan, od południa Dolina Ezdrelon (Jizreel), od zachodu Morze Śródziemne.

Naturalne granice Samarii to: od północy dolina Ezdrelon, od wschodu Rzeka Jordan, od południa granica sztuczna o przebiegu równoleżnikowym na wysokości miasta Betel.

Naturalne granice Judei to: od północy granica sztuczna, równoleżnikowa na wysokości Betel, od wschodu rzeka Jordan, od południa granica sztuczna o przebiegu równoleżnikowym na wysokości Beer – Szeby.

1. Równiny Palestyny
Największą i o największym znaczeniu równiną Palestyny jest Równina Nadmorska. Wyróżnia się 3 części tej równiny:

Akko (od ujścia Leontesu do Góry Karmel) – wąska i piaszczysta;

Saron (od Karmelu do Jaffy) żyzna, urodzajna, dużo sadów, bogata roślinność. Szerokość równiny waha się od. 3 do 20 km. Saron jest nawadniana przez liczne potoki i wadi spływające z gór Judei. Równina ta otwiera się na Morze Śródziemne, ale jej niedostępne wybrzeże nie pozwalało na zakładanie portów morskich. Pierwszym portem była Cezarea Nadmorska założona przez Heroda Wielkiego. Jako port była siedzibą prokuratora rzymskiego i przez cały czas panowania Rzymian była stolicą prowincji;

Szefela (od Jaffy do Wadi el – Gazza) żyzna urodzajna na całej szerokości. Na równinie tej znajdują się liczne miasta i szlaki handlowe. Spośród miast największe znaczenie miał tzw. Pentapol Filistyński: Gaza, Askelon, Azot, Akkaron i Gat. Szefela otwiera się na południu na deltę Nilu. Była więc dobrym szlakiem komunikacyjnym z północy na południe, szczególnie między Egiptem, a Mezopotamią.

Ogólna długość Palestyny 260km, szerokość 140km, powierzchnia 25124 km kw.


2. Galilea

Galilea jest częścią Palestyny położoną w północnej jej części. Naturalne granice Galilei to: od północy: Liban i Antyliban, Od zachodu Morze Śródziemne i rzeka Leontes, od wschodu rzeka Jordan, od południa Dolina Ezdrelon (Jizreel). Tereny Galilei są żyzne i urodzajne, obfite w roślinność i zwierzęta. Galilea jest krainą niskich gór i dolin. Najważniejsze góry to Tabor (Dżebel et – Tur) Największy szczyt Galilei to Dżebel Dżermak wysokości 1199 m n.p.m. Ludność Galilei była nieczystej krwi. W Galilei leżą najbardziej znane z Ewangelii miasta takie jak: Nazaret, Kafarnaum, Korozain, Kana Galilejska, Nain, Magdala, Megiddo.


3. Samaria

Samaria jest krainą wyżynną, ale jej wzgórz są niższe od gór Galilei. Najważniejsze góry to: Ebal (Dżebel Eslamije) o wysokości 938m. Świętą górą Samarytan była góra Garizim 868 m. Z dolin samarytańskich ważną rolę odgrywała dolina Balata w pobliżu Sychem. Warunki do uprawiania rolnictwa w Samarii są niekorzystne. Opady deszczu nie nawadniają dostatecznie pól.


4. Judea

Grecka i rzymska nazwa terytorium Judy. Zwykle odnosi się do południowej części kraju ze stolicą w Jerozolimie. Czasami jest używana jako nazwa całego kraju, włączając w to Galileę i Samarię. Pustynia Judzka leży na zachód od Morza Martwego. Judea jest krainą górzystą. Góry Judei nie wyróżniają się ani osobliwym widokiem, ani wysokością. Najwyższy szczyt Judei to Nebi Samuil (1011 m). Inne góry bardziej znane ze względu na ich obecność na kartach biblii to: Góra Oliwna (818 m) oraz Skopus (831 m). Obszar najbardziej ubogi w wodę. Wzgórza nie pokrywają się roślinnością. Dlatego jedyną forma działalności jest pasterstwo, szczególnie w bardziej wilgotnych okresach roku. Istnieją także obszary pustynne. Tzw. Pustynia Judzka rozciąga się na obszarze od Jerozolimy do Jordanu. Jedynym źródłem na tej pustyni jest Ain Feszkha nad Morzem Martwym w okolicy Qumran.

 

(za: www.wsd.siedlce.pl)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama