Słowo na długim dystansie

III Maraton czytania Biblii nie przypominał wyścigów. Był rozsmakowaniem w dłuższym niż zwykle, nieśpiesznym, "biegu" przez Pismo św. - w wędrówce w głąb świętych tekstów.

Zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Urszulanki Unii Rzymskiej, odbył się w kościele św. Jadwigi w urszulańskim klasztorze przy pl. bp. Nankiera we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania czytali na głos księgi, które stanowią zakres merytoryczny XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: Księgę Psalmów, List do Galatów oraz List do Filipian. Lekturę podejmowały zgłoszone osoby – każda po 10 minut. Czytanie rozpoczęła s. Joanna Łątka, przełożona wrocławskich urszulanek

Spotkanie otwarło nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczył ks. por. Maksymilian Jezierski. – Słowo potrafi dawać nadzieję, potrafi być przekazicielem naszym emocji, uczuć, pragnień; potrafi dawać pocieszenie drugiemu człowiekowi, ale niestety potrafi też bardziej zranić niż niejeden fizyczny cios – mówił. Przywołał doświadczenia ludzi, którzy – będąc w trudnych sytuacjach, kryzysach i rozterkach – potrafili „stanąć na nogi” dzięki czyjemuś dobremu słowu: „jestem z tobą, nie jesteś sam, zaufaj Bogu, bądź dzielny, nie poddawaj się”.

Bóg przez swoje Słowo, swoje działanie ma moc przemieniać ludzkie życie. Nawrócenie dokonuje się przez słowo – często najpierw przez słowo drugiego człowieka – które daje szacunek, akceptację, nadzieję, które zachęca do lektury Pisma św.

– Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że stajemy się narzędziami samego Boga; że poprzez nasze słowo On chce dotykać drugiego człowieka, chce okazać mu miłość, pokazać co to znaczy mówić i żyć według Bożego Słowa – mówił, dodając: – Żeby nieść drugiemu człowiekowi takie słowo – pełne miłości i dobroci, które będzie pocieszało i podnosiło na duchu, musimy nauczyć się słuchać Boga.

Zauważył, że żyjemy ze słuchawkami w uszach, zabiegani, roztargnieni – a żyjemy tak, bo mamy mnóstwo problemów i trudnych spraw. Zapominamy, że jeśli posłuchamy Boga, On powie nam w swoim Słowie jak te sprawy rozwiązać.

– Kiedy będąc w seminarium zacząłem zgłębiać Pismo św., modlić się brewiarzem czyli modlitwą psalmami, to zauważyłem jedno: gdy szukałem odpowiedzi tylko w swoich myślach, w swojej głowie, to ich nie było, ale gdy zaczynałem szukać ich w Słowie Bożym, odnajdywałem je – mówił ks. Maksymilian, wspominając o pięknie Księgi Psalmów, wyrażających wszelkie sytuacje z życia ludzkiego. – Tak słuchajmy Słowo Boże, by je usłyszeć. A gdy je usłyszymy, tak żyjmy tym słowem, aby innym pokazać, że Bóg ma wielką moc… Niech nasze słowo będzie słowem pełnym miłości.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama