Brazylia: „Projekt milion Biblii”

„Projekt milion Biblii”, pod takim hasłem na terenie Brazylii została zainicjowana narodowa kampania głoszenia Słowa Bożego.

Głównym jej celem jest dotarcie do biednych, którzy odczuwają głód Słowa Bożego, ale nie są w stanie nabyć Pisma Świętego. Hasłem towarzyszącym kampanii są słowa Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Głównym celem kampanii, według zamierzeń tamtejszego episkopatu, jest głoszenie Słowa Bożego tym wszystkim na terenie Brazylii, którzy nie mają możliwości finansowych (czyli rodzinom z najuboższych warstw społecznych tego kraju) nabycia Biblii i innych materiałów ewangelizacyjnych.

Kampania została zainicjowana w IV Regionie północnowschodnim Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii obejmującym stan Piauí. Po inauguracji kampanii w stolicy stanu w Teresina, kampania przeprowadzana była w diecezjach: Picos, Oeiras i Campo Maior. W tej ostatniej diecezji ordynariuszem jest Polak – bp Edward Zielski.

„Brazylia włączona jest w projekt Misji Kontynentalnej. Stąd też ta nowa kampania jest posługą episkopatu (CNBB), którą ofiaruje on wszystkim regionom, diecezjom, duszpasterstwom, organizacjom Ludu Bożego, ruchom oraz stowarzyszeniom działającym w Kościele w naszym kraju, jak też wszystkim uczniom-misjonarzom wezwanym, aby głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa” – podkreślił bp Dimas Lara Barbosa, sekretarz generalny episkopatu, uczestniczący w inauguracji kampanii na terenie stanu Piauí.

Przed kampanią rozdawania Pisma Świętego każda diecezja przesyła do episkopatu projekt ewangelizacji. Kiedy projekt zostanie zatwierdzony przez komisję specjalnie do tej misji powołanej, wówczas Pismo Święte wysyłane jest gratisowo. Wraz z egzemplarzem Biblii każda rodzina otrzymuje także wydanie Pisma Świętego dla dzieci, mały katechizm „Ja wierzę” oraz broszurę wprowadzającą do lektury Słowa Bożego.

Kampania rozdawania biednym Pisma Świętego stała się możliwa dzięki hojnym ofiarodawcom, którzy pokrywają całkowity koszt wydruku oraz rozprowadzenia Biblii wraz z załączonym materiałem ewangelizacyjnym.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, BRAZYLIA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama