Na kartach Biblii

Dwóch badaczy słowa Bożego w świdnickich kościołach odkrywało zawarte w nim objawienie o Duchu Świętym.

W środę 6 czerwca w ramach XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej dwa z wykładów poświęcone były opisom Trzeciej Osoby Boskiej w Piśmie Świętym. Obaj prelegenci w oparciu o cytaty, głównie z listów św. Pawła, charakteryzowali szczegóły dotyczące istoty Trzeciej Osoby Boskiej, Jej działania i darów.

W kościele pw. Ducha Świętego ks. Sławomir Stasiak wyjaśniał, że od wieków w Kościele istnieje pokusa twierdzenia, że Stary Testament to czas działania Boga Ojca, Nowy Testament to czas Syna Bożego, a po Jego wstąpieniu do nieba, działa tylko Duch Święty Odpowiedź na takie rozumowanie przytoczył z Listu do Rzymian: „Wy zaś nie jesteście w ciele lecz w Duchu, skoro Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy” (Rz 8,9).

- Duch Boga, Chrystusa i Święty to ten sam Duch. On działa w Trójcy Osób. Święty Paweł, by o tym przypomnieć, często używał tych sformułowań zamiennie. Duch Boga w Starym Testamencie to była Osoba Boga wyrażona w działaniu. A zatem mówiąc o Duchu Boga w Piśmie Świętym mówi się Jego aktywności, dynamizmie. Bóg nie tylko stworzył świat, ale i o niego dba w postaci swojego Ducha – tłumaczył ks. Stasiak.

Zwrócił też uwagę na cechy, które wprowadza Duch, a do których zaliczył nowość. - Apostoł narodów w Liście do Rzymian (Rz 7,8) pisze, by adresaci „służyli w nowości Ducha, a nie według przestarzałej litery”. I trzeba wiedzieć, że nie ma tu na myśli odrzucenia starotestamentalnej tradycji, ale jej skostniałość, której owocem jest dostosowywanie słowa Bożego do własnych poglądów. Tak czynili faryzeusze i dziś też chrześcijanom niekiedy zdarza się tak czynić. To naprawdę diabelska praktyka, której trzeba się wystrzegać - dodał

ks. Jan Klinkowski w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy   ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość ks. Jan Klinkowski w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy
Na drugim końcu miasta, w parafii pw. NMP Królowej Polski natomiast ks. Jan Klinkowski skupił się na temacie darów Ducha Świętego, a wśród nich daru życia. Również powołując się na fragmenty Biblii wyjaśniał w jaki sposób Trzecia Osoba Boska ożywia. – Zauważmy, że kiedy św. Paweł pisze o darach Ducha Świętegow Liście do Koryntian, których wymienia bardzo dużo i wyjaśnia jak udoskonalają nasz rozum, wolę, to jednak podkreśla, że najważniejsza jest miłość. Można mieć wszystkie dary, ale kiedy się nie ma miłości, nic się nie osiągnie – podkreślił.

Pokazał też miejsca, gdzie w sposób szczególny możemy tej miłości doświadczyć. Wśród nich wymienił konfesjonał, gdzie Bóg odpuszcza nam grzechy, dodając że w taki sam sposób powinniśmy uskuteczniać naszą miłość względem drugiego człowieka.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg