Sakrament bierzmowania w Kościele starożytnym

Sakrament bierzmowania to obok chrztu i Eucharystii trzeci sakrament składający się na proces inicjacji chrześcijańskiej.

Zalecana lektura:

  • Żurek, Bierzmowanie jako sakrament inicjacji w Kościele starożytnym w: Duch
  • Święty, G. Baran i inni (red.), Scripturae Lumen 10, Tarnów 2018, 367 – 381. ISBN 978-83-7793-606-1.
  • Żurek, Obrzęd bierzmowania w nauczaniu Augustyna, „Vox Patrum” 38(2018), t. 69,771-782.
  • Żurek, Katechumen - chrześcijanin – wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Tarnów 2017, 130 – 143.

 

 

[1] Por. Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy 21,1, tłum. W. Kania,  PSP 9, Warszawa 1973, 310.

[2] KKK 1288.

[3] Tertulian, O zmartwychwstaniu ciał 8, PL 2,806, tłum. własne.

[4] Tertulian, O chrzcie 6,  tłum. E. Stanula, PSP 5, Warszawa 1970,139.

[5] Tertulian, O chrzcie 7,  dz. cyt., 140.

[6] Tertulian, O chrzcie 8,  dz. cyt., 140.

[7] Św. Cyprian, Listy 73,9, tłum. W. Szołdrski, PSP 1, Warszawa 1969,263.

[8] Por. Św. Cyprian, Listy 70,2, PSP 1, 250-251.

[9] Por. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna VI,43,15, tłum. A. Caba, ŹMT 70, Kraków 2013, 46.

[10] Synod w Elwira (ok. 306), k. 38, tłum. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006,55*.

[11] List Cypriana, Kanony Ojców Greckich, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 49, Kraków 2009,115. 

[12] Sobór Konstantynopolitański I (381), k. 7, tłum. T. Wnętrzak, ŹMT 24, Kraków 2001,93-95.

[13] Synod w Rzymie (385), k. 1, tłum. A. Caba, ŹMT 52, Kraków2010,36*.

[14] Augustyn z Hippony, O chrzcie 3,16,21, tłum. A. Żurek, ŹMT 38, Kraków 2006,89.

[15] Marek Diakon, Żywot świętego Porfiriusza biskupa, 57, tłum. I. Milewski, Gdańsk 2003,136.    

[16] Szerzej zob. A. Żurek, Bierzmowanie jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej w Kościele starożytnym, 374.

[17] Zob. Synod w Toledo (ok. 400 rok), k. 20.

[18] Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy 21,2, dz. cyt., 311.

[19] Augustinus, Sermo 227,1, PL 38,1099, tłum. własne. 

[20] Św. Bazyli Wielki, Homilia o poście 1,2. 

[21] Św. Cyprian, Listy 73,9. PSP 1, 263

[22] Por. Św. Cyprian, Listy 70,2, PSP 1, 250-251.

[23] Augustinus, Contra litteras Petiliani 2,104,239, PL 43,341.

[24] Por. Synod w Elwira, k. 77, tłum. A. Baron, H. Pietras,  ŹMT 37, Kraków 2006, 61*.

[25] Synod w Elwira (ok. 306), k. 77, dz. cyt., Kraków 2006,61*.

[26] Por. Innocenty I, Epistula, PL 20,554-555.

[27] Por. Św. Ambroży, O sakramentach 3,8, tłum. L. Gładyszewski, ŹMT 31, Kraków2004,81.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg