Wstyd na naszych twarzach...

Prorok Daniel ufając w Boże miłosierdzie wyznaje grzech i wyraża żal w imieniu swojego ludu.

Daniel modli się, próbując zinterpretować odrzucone przez jego rodaków proroctwo z Księgi Proroka Jeremiasza. W kontekście tego proroctwa Daniel zaczyna rozumieć przyczyny niewoli Narodu Wybranego. Dostrzega, że przyczyna katastrofy Izraelitów polega na tym, że nie słuchali oni ostrzeżeń proroków. Jak wyjaśnia ks. Tomasz Kusz, Jeremiasz wzywał Izrael, by w obliczu oblężenia kraju przez króla Nabuchodonozora, nie stawiać oporu, ale poddać się i ocalić stolicę i świątynię. Proroctwo Jeremiasza było wyrazem woli Boga, który uznał, że odebranie Izraelowi Jerozolimy jest jedynym sposobem, by skłonić naród do powrotu na drogę przyjaźni z Bogiem i refleksji nad swoim postępowaniem. Jednak cały dwór w Jerozolimie odrzucił to proroctwo, nie wierząc, że Bóg może dopuścić do zniszczenia swojego dzieła. Daniel w swojej modlitwie wyznaje grzech tamtego nieposłuszeństwa:

Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Dn 9, 4b-10

Więcej komentarzy do czytań ze Starego Testamentu na stronie Radia eM.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama