Sama Biblia mówi o swej wyjątkowości

Bo to Księga inna niż wszystkie inne.

2 Tm 3,14-4,2

Wszystkie wielkie religie świata mają swe święte księgi. Takim pismem na przykład dla muzułmanów jest Koran i takim dla hinduistów są księgi Wedy. Żydzi mają Biblię, z Torą, naukami proroków i pismami dydaktycznymi. Tę świętą księgę, co prawda większą o 7 pism, przejęliśmy my, chrześcijanie, a potem uzupełniliśmy ją o 27 ksiąg, które tworzą nasz Nowy Testament. W ten sposób powstała chrześcijańska Biblia – Stary i Nowy Testament, liczący w wersji Biblii Tysiąclecia, najbardziej popularnego tłumaczenia w języku polskim, 73 księgi. Kanon ksiąg biblijnych ostatecznie i dogmatycznie określił Sobór Trydencki w 1546 roku.

Pismo Święte traktujemy jako podstawowe źródło objawienia, zbiór pism natchnionych przez Pana Boga. Ale tutaj warto zapytać, czy sama Biblia jest świadoma swego natchnienia i objawienia pochodzącego od samego Pana Boga. Pytanie jest bardzo ważne, bo jeśli sama Biblia nie ma śladów, dowodów czy argumentów pochodzenia od Boga, byłaby pismem niewiele wartym, niczym nie różniącym się od wielu zachowanych tekstów starożytności. Pytanie dotyczy najpierw tak zwanych wewnętrznych kryteriów, a więc tego, czy Pismo Święte posiada teksty dowodzące świadomości asystencji Ducha Świętego podczas powstawania jego tekstów. I tutaj koronnym argumentem jest dzisiejszy fragment drugiego czytania. Potwierdza to stwierdzenie: „Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości”.

Autor Listu do Tymoteusza, pisząc do swego adresata, przypomina jego formację „od lat niemowlęcych”. Wyznaczała ją systematyczna lektura Biblii. To ta święta księga, stanowiąca religijną formację Żydów, a potem uczniów Chrystusa, miała nauczyć go „mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Obecnie, gdy Tymoteusz był już chrześcijaninem, a co więcej, gdy miał za sobą rolę sekretarza Apostoła Narodów podczas misyjnych podróży, poza tym był wyznaczonym przez niego biskupem Efezu, zmieniło się wiele. Ale jeśli chodzi o podejście do Biblii wszystko trwało niezmiennie. Biblia jest nadal i niezmiennie świętą, i natchnioną przez Pana Boga księgą wiary, źródłem fundamentalnych odpowiedzi na pytanie o to, w co wierzyć i jak żyć. I to zrozumienie w niczym nie zmienia naszej świadomości, czym jest Biblia, Księga inna niż wszystkie inne.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama