Męka i chwała

Na jednym obrazie artysta przedstawił kolejno wszystkie wydarzenia związane z męką i zmartwychwstaniem Jezusa.

Oglądanie rozpoczynamy od lewego górnego rogu. Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Na prawo widzimy, jak wygania przekupniów ze świątyni. Następnie patrzymy na małe pomieszczenie poniżej, nieco z lewej strony, gdzie Judasz pobiera srebrniki za zdradzenie Zbawiciela. Jeszcze niżej i bardziej z lewej znajduje się Wieczernik, w którym odbywa się ostatnia wieczerza. Na samym dole jest ogród Getsemani. Z lewej strony Jezus się modli, z prawej zostaje pojmany.

W środku kompozycji stoi pałac Piłata. Z lewej strony obserwujemy zaparcie się Piotra. Ponad apostołem widać płaskorzeźby przedstawiające grzech pierworodny, pomiędzy którymi pieje kogut, oznajmiając grzech Piotra. W środkowych pomieszczeniach kolejno od lewej: Piłat przesłuchuje Jezusa, oprawcy Go biczują, nakładają Mu koronę cierniową, Piłat prezentuje Zbawiciela Żydom, mówiąc: „Ecce Homo”, a w ostatnim pomieszczeniu przesłuchuje Go Herod. Nad pałacem Piłata z lewej strony znajdują się płaskorzeźby przedstawiające sąd Salomona.

Bramą na dole z prawej strony Jezus wychodzi z krzyżem. Za Nim idą trzy Marie i św. Jan. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż. U góry obrazu widzimy Golgotę i kolejne sceny przybicia Jezusa do krzyża, Jego śmierci i zdjęcia z krzyża, a poniżej z prawej strony złożenie do grobu. Jeszcze niżej i bardziej na prawo Jezus schodzi do Otchłani, a powyżej tej sceny zmartwychwstaje.

U góry z prawej strony Zbawiciel spotyka Marię Magdalenę, jeszcze wyżej na dalekim planie z prawej idzie z uczniami do Emaus, a na lewo odbywa się cudowny połów.

Na pierwszym planie w dolnych rogach obrazu klęczą fundatorzy dzieła: bankier Tommaso Portinari i jego żona Maria Baroncelli.

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama