To życie we Mnie jest dla was

Dla was – dwunastu i dla wszystkich, którzy przez wasze słowo uwierzą we Mnie.

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Chrystus wypowiada te słowa w wieczerniku w przeddzień swej męki i śmierci na krzyżu. Wypowiada je do apostołów, którzy wówczas byli z Nim razem. Przez apostołów wypowiada je do wszystkich – apostołowie bowiem i Kościół mieli te słowa zanieść do wszystkich ludzi i ludów… aż na krańce ziemi. Chrystus więc mówi do nas (...). „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6).

Właśnie przyszedł czas, ażeby Chrystus wypowiedział tę prawdę: dojrzał czas. Nazajutrz ogarnie Go męka i śmierć krzyżowa – a potem nastąpi zmartwychwstanie. I On sam, Syn Przedwieczny, odejdzie do Ojca. Trzeba przeto, żeby dowiedzieli się wszyscy, iż odchodząc – otwiera nam drogę, abyśmy idąc za Nim, doszli do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego.

On jest naszą Drogą. Nie ma innej drogi, nie ma innego Pośrednika między Bogiem a ludźmi, tylko On: Jezus Chrystus.

Jest Drogą i Życiem
Gdy to mówi do apostołów, wie, że czeka ich śmiertelna trwoga. Trwoga ta ogarnie ich niedługo, gdy będą świadkami Jego pojmania, kaźni, agonii na Golgocie i wreszcie samej hańbiącej śmierci. I dlatego uprzedza ich lęk: „Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14, 1). Oto bowiem rozpoczyna się ostateczne przejście: odkupieńcze przejście Syna do Ojca. Przejście to – czyli Pascha – prowadzi przez ofiarę Krzyża – ale: „Niech się nie trwoży serce wasze (…), gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie” (J 14, 3). To przejście – Pascha Odkupiciela świata – prowadzi przez śmierć do nowego objawienia życia w dniu zmartwychwstania.

„Przyjdę powtórnie” – przyjdę, dając świadectwo życia, które jest we Mnie; życia, które przewyższa śmierć i przezwycięża; życia, które ludzkiej śmierci zadaje śmierć. To życie jest z Boga: tylko Bóg jest Życiem. To życie jest we Mnie. Ja jestem tym Życiem. To życie we Mnie jest dla was… dla was – dwunastu i dla wszystkich, którzy przez wasze słowo uwierzą we Mnie. To życie jest ostatecznym darem nieśmiertelnego Boga dla śmiertelnego człowieka. „Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 3).

*

Powyższy tekst jest fragmentem homilii Jana Pawła II, wygłoszonej 6 czerwca 1991 roku w Olsztynie. Tekst pochodzi z książki "Nauczanie wolnego narodu" opublikowanej przez wydawnictwo BIAŁY KRUK. 

To życie we Mnie jest dla was

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg