Odwaga świadectwa

Stanowcze „tak” i „nie” wymagają odwagi, której inspiratorem jest Duch Święty.

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5,29).

Wielu ludzi na słowo „Jezus” reaguje alergicznie: buntem, wzburzeniem, odwróceniem się plecami, zapominając, że władza nad światem leży w rękach Boga. Zachowują się przy tym jak przedstawiciele Sanhedrynu, którzy próbowali zastraszać apostołów. Ci jednak jasno i otwarcie wskazali, że głos Boży jest nadrzędny wobec tego, co mówią ludzie. Co więcej, mieli odwagę świadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa, choć wiedzieli, że saduceusze nie wierzyli w życie wieczne.

Stanowcze „tak” i „nie” wymagają odwagi, której inspiratorem jest Duch Święty. On bowiem kontynuuje na ziemi zbawcze dzieło Jezusa. Męstwo natomiast „zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra”, jak również „uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom” (KKK 1808).

Świadectwo ma największą siłę oddziaływania, chociaż wielu reaguje na nie gniewem, inni niedowierzaniem, a jeszcze inni – zupełną obojętnością. Pozostaje zatem wytrwała, bez lęku i zniechęcania się, modlitwa do Ducha Świętego, który ma moc uczynić serce kamienne – sercem z ciała.

Modlitwa

Przygotuj piękny dar dla Boga: czysty umysł, czyste serce, czyste, integralne życie. Wszystko, zawsze, tylko dla Jezusa! Abyśmy tak dobrze myśleli, pragnęli i czynili rzeczy, abyśmy mogli to wszystko przynieść do Jezusa podczas Komunii, ofiarować Mu to (Agenda Paolina 2024, 11 kwietnia).

modlitwaSERCA Zmartwychwstał Pan - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg