Kościół „In Gallicantu”

Kościół, którego wezwanie tłumaczy się jako „Przy pianiu koguta”, zbudowany został na terenie dawnego pałacu Kajfasza.

Pełnił on funkcję arcykapłana (18-36 r. po Chr.) i przewodniczącego Sanhedrynu. Był zięciem Annasza, który sprawował urząd arcykapłana do 15 roku. Pierwotnie świątynię wystawili w miejscu pałacu Kajfasza krzyżowcy. Obecna budowla, powstała w 1931 r., stoi na planie greckiego krzyża. Tu właśnie w podziemiach pałacu znajdowała się grota, w której Jezus spędził noc poprzedzającą mękę, a która dziś w naszych kościołach przedstawiana jest jako wielkoczwartkowa ciemnica.

Po pojmaniu w Ogrodzie Oliwnym Jezus został przesłuchany przez Sanhedryn i jeszcze tego samego wieczoru przyprowadzony do Kajfasza. Po przesłuchaniu u najwyższego kapłana odesłano go do groty. Dziś skalna grota stanowi centralną część krypty kościoła. Na dziedzińcu arcykapłańskiego pałacu Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Znakiem zdrady jest kogut na szczycie kościoła. Dlaczego właśnie kogut?

Nie tylko dlatego, że zapiał po zdradzie Piotra, spełniając tym samym Jezusową przepowiednię. Także dlatego, że kogut pieje o świcie, gdyż odróżnia dzień od nocy; Piotr, niestety, nie odróżnił dobra od zła i dlatego zdradził. Zdradę apostoła przedstawia mozaika w głównym ołtarzu świątyni. Przy lewym ołtarzu zobrazowano ukrzyżowanie Chrystusa.

Ciekawostką jest wizerunek Matki Bożej Królowej Świata, przedstawionej z dwoma warkoczami. Kościół został zbombardowany w 1967 r., a renowacja trwała ćwierć wieku.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama