Refleksja na dziś

Sobota 9 maja 2015

Czytania » Wobec Chrystusa

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził” (J 15,18b).

Świat według św. Jana stanowią ci, którzy odrzucili Jezusa i skazali Go na śmierć. Wspólnota chrześcijan była zawsze obca wobec tych, którzy manifestują obcość wobec Boga i Jego nakazów. Stąd zacięte ataki na tych, którzy utożsamiają się z wartościami ewangelicznymi – zarówno w czasach Jezusa, jak i dzisiaj.

Prześladują nie tylko ludzie niewierzący, ale także ludzie, którzy uważają się za wierzących. W jaki sposób? Stawiają wyżej swoją wolę ponad wolę Bożą. Taki sposób myślenia wymaga gruntownej zmiany, nawrócenia. A więc podjęcia drogi, która prowadzi od pytania o Boga, o wybór kierunku ku Niemu lub od Niego, aż do poddania się Jego woli.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

modlitwaSERCA Chrystus Pan Zbawieniem jest

Sobota 5. tygodnia wielkanocnego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg