Refleksja na dziś

Wtorek 1 grudnia 2015

Czytania » Szczęśliwie bez komplikacji

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom – modli się dziś Jezus. Prostaczkom? Mnie się czasem wydaje, że żeby wybrać Jezusa trzeba być niezwykle mądrym...

Ale widać nie. Pewnie to, co świat nazywa mądrością nieraz zbytnio sprawy komplikuje. A to, co nazwa się roztropnością, nie pozwala podjąć ostatecznej decyzji. Tymczasem żeby pójść za Jezusem trzeba z prostotą dziecka przyjąć co mówi i zaufać, że dobrze poprowadzi przez życie; że swojego życia nie stracę, ale zachowam życie wieczne...

Tak, jestem szczęśliwy. Nie widziałem wprawdzie – jak Apostołowie – na własne oczy Jezusa, ale dostrzegając Go oczyma wiary zyskałem najpiękniejsza nadzieję...

Modlitwa           

Pomagaj mi, Panie, moje codzienne „później”, „za chwilę”, „jeszcze nie teraz” zamieniać na „tak”. Bym swoje życie przeżył tak, jak Ty byś je przeżył na moim miejscu...

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama