Refleksja na dziś

Środa 6 stycznia 2016

Czytania » Oddać pokłon Panu

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu (Mt 2, 2b).

Przed królewskim Dzieckiem mędrcy padają na twarz, składając hołd dla Króla-Boga. W tym w geście adoracji zawiera się też wyjaśnienie dla darów, które przynieśli Nowo Narodzonemu. Nie są to rzeczy praktyczne, które mogliby przynieść małemu dziecku. Dary wyrażają królewską godność Tego, któremu zostają ofiarowane. Złoto wskazuje na królewską godność Jezusa, kadzidło na fakt synostwa Bożego, mirra zapowiada tajemnicę Jego męki.

Jezus jest Panem – dostrzegamy to już od momentu Jego narodzenia. Panowanie Chrystusa to wieczne panowanie, królestwo, które nie ma końca. Gest Magów przypomina każdemu z nas, że adoracja Boga wyzwala nas „z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata” (KKK 2097).

Warto zatrzymać się w geście pokornej adoracji przed żłobkiem Jezusa, bu uświadomić sobie na nowo, Komu i czemu oddajemy hołd w naszym życiu. I czy czasami nie okradamy Boga z należnej Mu chwały przez hołdowanie różnym bożkom świata, w którym żyjemy?

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Objawienie Pańskie 2016

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama