Refleksja na dziś

Piątek 12 lutego 2016

Czytania » Krzyk cichych

Kolejne sprzeczności? Izajasz zapowiadający Sługę, który „nie da słyszeć krzyku swego na dworze”, nakazuje krzyczeć i nie ustawać. Jeszcze trudniejsze do zrozumienia, gdy słyszymy o błogosławionych cichych i ludziach pokornego serca. Zatem co z tym krzykiem?

Może niemy, jak kamienie…?

„Dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.”

Niemy krzyk cichych i pokornego serca. Jak krzyk Jezusa oddającego ducha w ręce Ojca. Krzyk bez zbędnego komentowania zakasujących ręce do roboty. Odpowiedź na wołanie tych, o których powiedziano: „wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski

Post z papieżem Franciszkiem

„Świadectwo chrześcijańskie jest konkretne. Słowa bez przykładu są puste” (25.07.2015)

Piątek po Popielcu

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

2 yeti 12.02.2016 00:10
Po 2 tysiącach lat rozważania słowa Bożego,nie powinno to jeszcze nastręczać trudności "rozszyfrowania"tych nauk.Co się tyczy Mesjasza "nie da usłyszeć swego krzyku na dworze"to przenośnia na utajonego Króla Wieków.Natomiast co się tyczy nas;"krzyczeć i nie ustawać",to przenośnia na nasze czyny i wnoszone modlitwy,które mają być widziane, słyszane i usłyszane.Tak:" Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie"A to:"„Dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków", czy rozumiemy dogłębnie ?."Dzielić swój chleb z głodnym"-a czym są świadectwa wiary ?."Do domu wprowadzić biednych tułaczy"-czy to nie nawracanie grzeszników i pokazywanie prawdy i Prawdy ?. "Nagiego przyodziać"-czy to nie zapalanie tych którzy żyją "bez sensu"?."Nie odwrócić się od współziomków"-czy to nie jest przebaczanie ilekroć brat o to prosi ?. A cisi ?- to ci którzy nie żądają nic w zamian.A pokornego serca ?- to ci którzy coś uczyniwszy myślą;Sługami nieużytecznymi jesteśmy.Czemu?. Bo sługa użyteczny pomaga swemu Panu a nam pomaga Pan.Mądruję się ?. Nie, dzielę się swoim chlebem.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama