Refleksja na dziś

Piątek 27 stycznia 2017

Czytania » Tajemnice

Im mocniej rośnie w człowieku pragnienie, by Bóg naprawdę był na pierwszym miejscu w jego życiu, zaczyna powoli rozumieć wielkie tajemnice Bożego Królestwa.

Dzisiaj psalmista woła: „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca”.

Ale jak pogodzić to stwierdzenie z tym, że w życiu chrześcijanie doświadczają wielkich zmagań i udręki. Są wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania. Cierpią więzienie, zabierają im dobytek całego życia. Tracą najbliższych. W Europie może nie jest to aż tak dotkliwe, jak na przykład w Syrii, ale coraz częściej i tu chrześcijanie doświadczają ogromu zła, cierpienia, bólu.

Czemu więc Pan nie spełnia pragnienia ich serc? Czemu nie zabiera tych niesamowicie trudnych i bolesnych doświadczeń? Czemu cudownie nie przemienia tego w dobrobyt, szacunek innych?

Wiara jest jak to nasienie, o którym mówi Jezus. Musi nastąpić czas obumierania, przemiany, by pojawił się owoc.

Malutki gest wiary naprawdę ma moc przemienić świat.

Ale w jaki sposób się to dokona, wie tylko Bóg.

Dlatego warto w czasie utrapienia uciekać się do Pana, bo On prawdziwie wspomaga, wyzwala od występnych i zachowuje. Przede wszystkim zachowuje moje serce od zła.

Elżbieta Krzewińska

Przeczytaj komentarze | 2 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

0 Boro 27.01.2017 10:26
Obawiam się, że nie zrozumiał Pan sensu tego rozważania. Śpieszę z wyjaśnieniem. To nie analiza porównawcza jakości prześladowań w zależności od regionu świata była zamiarem autorki. Chodziło raczej o relację chrześcijanina do Boga w prześladowaniach.
0 Józef K. 27.01.2017 08:32
Jak Pani może porównywać sytuacje chrześcijan w Europie z tą z Bliskiego Wschodu , a w szczególności w Syrii. To tak jakby widzieć w czasie II wojny światowej punkty zbieżne pomiędzy losem Żydów w okupowanej przez Niemcy części Europy a Brytyjczyków żyjących w Wielkiej Brytanii . Ci drudzy też mogli zginąć w nalocie nieprzyjacielskim. Doprawdy biedni europejscy chrześcijanie .

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama