Refleksja na dziś

Sobota 11 kwietnia 2020

Czytania » W ciszy

Milczącym świadkiem ciszy Grobu Pańskiego jest Całun Turyński, który również dobrze oddaje głębię Wielkiej Soboty. Całun może być oglądany jako fotograficzny negatyw i pozytyw. Podobnie Wielka Sobota, która zawiera w sobie, obok mroku, nadzieję, którą jest bliskości Boga. Jak zauważa papież Franciszek, „w obliczu Człowieka z Całunu Turyńskiego widać tak wielu chorych, samotnych, pozostawionych samym sobie, bez opieki, jak i ofiary wojen, przemocy, prześladowania i niewolnictwa” (10.04.2020).

W moim milczeniu Bóg może mówić kiedy i jak zechce, pomoże mi ono usłyszeć, przyjąć i zrozumieć Jego słowo. Czasami nie potrafię dostrzec ciszy w hałasie miasta, radia, w tysiącach obrazów TV czy smartfona. Zagłusza ją tyle dźwięków, do których jestem przyzwyczajony. Tymczasem wystarczy na chwilę zamilknąć, by spostrzec, jakim jest luksusem.

W ciszy patrzę na Jezusa, który staje wobec ograniczeń ludzkiej natury i dramatu ludzkiego cierpienia, dotykam Jego ran. I trwa, bym ja mógł powstać do nowego życia.

 

Myśl Jana Pawła II

…wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga; (…) potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je przykryć zasłoną (por. Wj 34,33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczynić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie (Orientale lumen, nr 16).

Marta Łysyganicz Ufność

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama