Refleksja na dziś

Środa 17 czerwca 2020

Czytania » Bez reklamy

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,4b).

Podczas gdy zło jest hałaśliwe i bardzo krzykliwe, dobro pozostaje zazwyczaj niewidoczne. Prawdę tę można doskonale zaobserwować w odniesieniu do „miłosierdzia” i „filantropii”. I nie chodzi tu wcale o nadgorliwość czy dewocję, ale trwałe punkty odniesienia.

Miłosierdzie znajduje motywację do działania w oczach Tego, „który widzi w ukryciu”. Tak rozumiał je „Brat naszego Boga” – św. Brat Albert Chmielowski. Filantropia natomiast wypływa z pobudek czysto ludzkich, szuka natomiast uznania w oczach świata, a zyskuje je w świetle fleszy i ludzkim podziwie.

Aby być autentycznym chrześcijaninem, a więc wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa, trzeba wpatrywać się w przykład Boskiego Mistrza i wraz z Nim budować każdego dnia „cywilizację miłości”. On nie szuka ludzkiego uznania, ale pragnie wypełniać wolę Ojca, który jest w niebie, i ukazuje Jego miłosierne Oblicze.

Myśl św. Jana Pawła II

Brat Albert nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą ikoną Chrystusa. Ecce homo (oto człowiek) (List z okazji 150 rocznicy urodzin św. Brata Alberta).

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 / World Youth Day #krakow2016 Hymn ŚDM "Błogosławieni miłosierni" Kraków 2016 - Koncert w I rocznicę ŚDM

Ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg