Refleksja na dziś

Sobota 5 grudnia 2020

Czytania » On jest ze mną

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Iz 30

Izajasz ukazuje nam obraz Boga kochającego, troszczącego się o człowieka, zabiegającego o jego zbawienie. Boga, który zrobi wszystko, by nas ratować, choć bywa, że czasem za cenę osamotnienia, czy opuszczenia. Może będzie trzeba doznać trudności i cierpienia, by zobaczyć, o co tak naprawdę w tym życiu zabiegamy, by w końcu skierować się w Jego stronę.

Kiedy zawierzę się Bogu, nie straszne będzie cierpienie, przeciwności, osamotnienie. On wie, czego mi potrzeba. Niestety, to ja mam trudność uwierzyć, że wszystko, czego doświadczam jest wyrazem Jego miłości i zatroskania o moją wieczność. A On jest ze mną i wtedy, gdy układa się wszystko po mojej myśli i przynosi radość i zadowolenie, i wtedy, gdy coś jest trudne i bolesne. Bo wszystko, co przeżywam ma zbliżać mnie ku Niemu. Czy zależy mi na takiej bliskości?

 

Tomasz Gołąbek Z Tobą ciemność + tekst

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama