Refleksja na dziś

Piątek 4 grudnia 2020

Czytania » W prawdzie

W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela. Iz 29

Tylko Pan Bóg zna prawdę o nas i jest w stanie we właściwy sposób ocenić nasze postępowanie i wybory. Człowiek zazwyczaj ocenia wedle własnych kryteriów, które niekoniecznie oparte są na prawdzie. Jesteśmy na nią ślepi przez pychę, egoizm i zakłamanie. Każdy z nas jest powołany do odkrywania prawdy o sobie. Czy w ogóle jest w nas pragnienie rozpoznawania jej? Czy też się jej boimy? Czy chcemy, by Jezus uleczył naszą ślepotę duszy?

Pan Bóg daje łaskę uzdrowienia, nie tylko cielesnego, ale i duchowego, tym, którzy oczekują jej w pokorze, którzy jej pragną całym sercem. Jeśli i ja, dzięki tejże łasce, rozpoznam swoją nędzę i odważnie przyjdę z nią do Miłosiernego Boga, On sprawi, że odkrywanie jej nie będzie mnie zasmucać, wręcz przeciwnie, będzie źródłem radości. Dlaczego? Bo dopiero odkrywanie swojej grzeszności pozwoli mi zobaczyć ogrom Jego Miłości, który taką nędzę ukochał. Był gotów przyjść na świat i umrzeć za mnie , ratować mnie od śmierci wiecznej.

 

exodus15 W DUCHU I W PRAWDZIE - EXODUS 15

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama