Refleksja na dziś

Wtorek 4 maja 2021

Czytania » Siewcy pokoju

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka (J 14,27).

Pokój Chrystusa jest owocem więzi łączącej Go z Ojcem, w którą włącza On swoich uczniów. Dlatego Pan wzywa swoich uczniów do pełnej ufności wiary, obiecuje im pokój, który płynie z posłuszeństwa Ojcu i poznania Jego miłości. I uwalnia od lęku, który paraliżuje nasze serce.  

W ustach Jezusa nawet tradycyjne hebrajskie słowo oznaczające „pokój”, używane jako powitanie i pożegnanie, nabiera bogatszego znaczenia. Nie jest to już tylko zwyczajne życzenie. Bo to Jezus daje pokój. Najwyższym dobrem pokoju Jezusa jest Jego obecność pośród uczniów. Nawet po odejściu będzie On w nowy sposób obecny aż do skończenia świata.

Zadanie dla każdego z nas to stawać się narzędziem Bożego pokoju – siewcą miłości, nadziei, światła i radości.

Myśl papieża Franciszka

Kultura troskliwości, jako zaangażowanie wspólne, solidarne i uczestniczące na rzecz ochrony i promowania godności i dobra wszystkich, jako gotowość do zainteresowania się, do zwracania uwagi, do współczucia, do pojednania i uzdrowienia, do wzajemnego szacunku i wzajemnej akceptacji, jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju (Orędzie na 54. Światowy Dzień Pokoju, 9).

franciszkanie. pl O Panie... Modlitwa franciszkańska, FDA Kraków, muz. Hanna Tracz

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama