Refleksja na dziś

Środa 5 maja 2021

Czytania » Trwać w Jezusie

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity (J 15, 4a. 5b).

Trwanie we wspólnocie z Jezusem jest łaską. Ale stanowi jednocześnie zaproszenie do budowania relacji o charakterze dynamicznym. Istnieje bowiem w nas pokusa biernego oczekiwania, utrzymywania niezmiennego stanu swojego życia. I nie chodzi jedynie o kwestię przyzwyczajenia, ale o brak decyzji woli: „tak, chcę zmienić swoje myślenie i postępowanie, otwieram się na łaskę nawrócenia tu i teraz”.

Gdybanie, wymyślanie kolejnych powodów, odkładanie decyzji o nawróceniu na bliżej nieokreśloną przyszłość sprawia, że relacja rozluźnia się, a nawet może dojść do jej rozpadu. A może i nostalgicznego stwierdzenia: „A wydawało mi się, że Bóg jako specjalny agent ubezpieczeniowy mógł mi przecież zaoferować atrakcyjną polisę na wypadek życiowego niepowodzenia”.

Nasze życie duchowe potrzebuje ciągłego odświeżania. Chodzi o regularne przycinania tego, co stało się jałowe i nie przynosi owocu, a jest tylko przyzwyczajeniem, opieszałością, a może trwaniem w lęku przez tym, co nieznane.

Zadanie dla każdego z nas to powierzanie Jezusowi wszystkiego, co wywołuje w sercu lęk i gasi nadzieję nowego życia.

Myśl papieża Franciszka

Powiązani z Chrystusem, otrzymujemy dary Ducha Świętego i w ten sposób możemy czynić dobro bliźniemu i społeczeństwu, Kościołowi. Po owocach możemy rozpoznać drzewo. Życie prawdziwie chrześcijańskie daje świadectwo o Chrystusie (Regina Coeli, 2.05.2021).

Dariusz Mróz Odnów mnie - wykonawca: Dominika Żołędziewska, akompaniament: Dariusz Mróz

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama