Refleksja na dziś

Środa 10 sierpnia 2022

Czytania » Diakon

Ten, który służy. Myślimy o patronie dnia. Ale musimy pójść dalej i głębiej. Pierwszy Diakon. Czyli Jezus Chrystus. „Przyjął postać sługi”. Ten, który służy idzie drogą Tego, który przyjął postać sługi, ofiarowując nie tylko służbę, ale przez służbę ofiarowując miłość. A ta jest z Boga.

Tak zapewne należy rozumieć świętego Pawła, piszącego o Tym, który „daje nasienie siewcy”. Sługa ofiarowuje coś, co przedtem jemu zostało ofiarowane – miłość z Boga. Dlatego mówimy i wierzymy, że nie ma chrześcijańskiej diakonii bez Eucharystii. Ona czyni nas „jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”, a przez Niego „wiecznym darem” dla Boga i bliźnich.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama