Refleksja na dziś

Wtorek 4 października 2022

Czytania » Świadectwo

–  Tak, ja też błądziłem – pisze święty Paweł. – Ale dzięki łasce Boga znalazłem właściwa drogę...

Jemu też wydawało się, że zbawić może się tylko trzymający się faryzejskiej ortodoksji Żyd. Jezus, który powalił go na ziemię, wytłumaczył mu, że Bóg chce zbawić także pogan. I to nie wymagając od nich zachowywania kultycznych przepisów Starego Testamentu...

O to chyba chodzi w życiu każdego chrześcijanina. By nie trzymać się ludzkich zasad, mających może i gdzieś u korzeni Bożą inspirację, ale już niemiłosiernie przez ludzi zniekształconą, ale tych zasad, które dał nam Bóg. Wiary w Niego, miłości do Niego i do bliźniego...

Koniecznie trzeba jednak pamiętać: nie jest miłością utwierdzać grzesznika w przekonaniu, że nic złego nie robi...

Reklama

Reklama