Cytat dnia

Niedziela 8 Stycznia 2017 r.

"Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,17)

Poniedziałek 9 Stycznia 2017 r.

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi (Mk 1,17)

Wtorek 10 Stycznia 2017 r.

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne (Mk 1,27)

Środa 11 Stycznia 2017 r.

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem (Mk 1,38)

Czwartek 12 Stycznia 2017 r.

«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». «Chcę, bądź oczyszczony» (Mk 1,40b.41b.)

Piątek 13 Stycznia 2017 r.

Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu! (Mk 2,11)

Sobota 14 Stycznia 2017 r.

Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mk 2,17b)

Reklama

Reklama