Cytat dnia

Niedziela 22 Stycznia 2017 r.

"Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa (...)". Czyż Chrystus jest podzielony? (1Kor 1, 12b.13)

Poniedziałek 23 Stycznia 2017 r.

Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać (Mk 3,24)

Wtorek 24 Stycznia 2017 r.

Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mk 3,34b-35)

Środa 25 Stycznia 2017 r.

Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie (Dz 9,15a)

Czwartek 26 Stycznia 2017 r.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! (Łk 10,5)

Piątek 27 Stycznia 2017 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię (Mk 4,26)

Sobota 28 Stycznia 2017 r.

Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? (Mk 4,41)

Reklama

Reklama