Sylwetka Wykładowcy

Ksiądz Biskup
Wojciech Polak


Sekretarz Generalny Komisji Episkopatu Polski


Urodził się  19 grudnia1964 r. w Inowrocławiu. W 1988 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 w archikatedrze gnieźnieńskiej z rąk prymasa Józefa Glempa.

Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam obronił pracę doktorską Eklezjalny wymiar grzechu i pojednanie w posoborowym nauczaniu Kościoła.

W 1995 rozpoczął wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Od 1 sierpnia 1999 pełnił w tamtejszym seminarium funkcję rektora.

8 kwietnia 2003 został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej i biskupem tytularnym Monte di Numidia. Sakrę biskupią otrzymał 4 maja 2003 w archikatedrze gnieźnieńskiej z rąk arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego.

W 2009 został członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 15 października 2011 został wybrany, a 9 listopada oficjalnie przejął urząd sekretarza generalnego KEP. W latach 2009–2011 był delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. W KEP jest członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Charytatywnej i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

W latach 2006–2011 był przewodniczącym Europejskiej Służby dla Powołań (European Vocation Sernice), delegatem Rady Konferencji Episkopatów Europy ds. powołań.

«« | « | 1 | » | »»