Doświadczyć Ziemi Świętej

Co znaczy odwiedzić Ziemię Świętą? Co znaczy odwiedzić Izrael?

Ziemia Święta jest miejscem wyjątkowym. Z tym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić. Warto więc zadać pytanie: dlaczego? Jej wyjątkowość dla nas, chrześcijan, wynika z faktu, że właśnie tę ziemię wybrał sobie Bóg, by dokonać dzieła zbawczego. Po tej ziemi wędrował Jezus Chrystus. Tam miały miejsce wydarzenia, które znamy z Biblii.

Wyjątkowość Ziemi Świętej wynika również z jej bogatej historii. Trudno nie brać pod uwagę faktu, że cywilizacja ludzka rozwijała się tam i owocowała dziełami kultury już tysiące lat temu. Miejsce to jest celem pielgrzymek chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Wyjątkowość tej ziemi przejawia się również w jej specyficznym położeniu geopolitycznym i wynikającym z niego wielokulturowym i wielonarodowym charakterze jej ludności.

Jak widać, jest wiele powodów, dla których warto odwiedzić Ziemię Świętą, a zwiększająca się z roku na rok oferta i możliwość wyjazdów do Izraela powoduje, że przed wieloma osobami otwiera się szansa wizyty czy rewizyty w tym miejscu. Nadzwyczajność Ziemi Świętej przejawia się między innymi w tym, że chce się tam wracać. Raz odwiedzona, prowokuje do kolejnych odwiedzin. Pozostawia zachwyt i niedosyt.

Aby w pełni doświadczyć Ziemi Świętej trzeba się przygotować do wyjazdu na wiele sposobów. Konieczne jest podjęcie przygotowań na płaszczyźnie duchowej, intelektualnej i praktycznej. Odwiedziny świętych miejsc, związanych z historią zbawienia człowieka, wymagają otwartego serca i przyjmują wielokrotnie formę rekolekcji w drodze. Konkretne wiadomości, wiedza, o charakterze biblijnym, geograficznym, historycznym i kulturoznawczym sprawia, że pełniej możemy rozumieć i interpretować zastaną rzeczywistość. Praktyczne informacje i przygotowania pozwalają uniknąć stresu i oszołomienia, które może stać się udziałem osoby po raz pierwszy decydującej się na konfrontację doświadczenia wynikającego z lektury Biblii z doświadczeniem stąpania śladami Jezusa.

Co znaczy odwiedzić Ziemię Świętą? Co znaczy odwiedzić Izrael? Choć wydaje się, że terminy te są tożsame – przecież wybierając się do Ziemi Świętej wyruszamy właśnie do Izraela – w praktyce można być w Ziemi Świętej, nie poznając Izraela. Aby w pełni doświadczyć wyjątkowości tej ziemi, trzeba włożyć wysiłek także w poznanie kultury, historii i dzisiejszej sytuacji tego kraju. Warto pokusić się o szersze spojrzenie. Warto umieścić pielgrzymkę do świętych miejsc chrześcijaństwa, i tę fizyczną, i tę duchową, w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, politycznym.

Wierzę, że jest możliwa opowieść o Ziemi Świętej, która łączy wszystkie z wymienionych powyżej aspektów, która da obraz ojczyzny Chrystusa, ojczyzny współczesnych Izraelczyków i duchowej ojczyzny wiernych. Kilkuletni pobyt w Izraelu i doświadczanie jego codzienności uczy wszystkich tych spojrzeń. Wykształca umiejętność obserwacji tego, co piękne i tego, co trudne, tego, co ludzkie i tego, co Boże, tego, co historyczne i tego, co współczesne.

Od lat losy ludzi mieszały się na tym skrawku ziemi z planami boskimi. Może właśnie dlatego Biblię łatwiej się tam czyta i głębiej rozumie...

***

Tekst pochodzi ze strony www.czasnabiblie.pl

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama