Dostrzegać w Piśmie Świętym Słowo Boga

"Wiara, aby rozbłyskać i nie ulec przytłumieniu, winna być stale żywiona Słowem Bożym" – przypomniał papież, spotykając się z Włoskim Towarzystwem Biblijnym. Zakończyło ono właśnie 43. Krajowy Tydzień Biblijny.

„To spotkanie daje mi okazję, by podkreślić, w ciągłości z Magisterium Kościoła, znaczenie egzegezy biblijnej dla Ludu Bożego – powiedział Franciszek. – Konieczne jest oczywiście, by sam egzegeta umiał dostrzegać w tekstach Słowo Boga. A to możliwe jest tylko wówczas, gdy jego życie duchowe jest gorące, bogate w dialog z Bogiem, bo inaczej badania egzegetyczne pozostają niekompletne, tracą z oczu swój główny cel. Obok kompetencji akademickich od katolickiego egzegety wymaga się również – i to przede wszystkim – wiary, jaką otrzymuje on wraz z całym ludem wierzącym, który w swej całości nie może błądzić. Wzorem jest Najświętsza Panna, o której św. Łukasz pisze, że rozważała w sercu słowa i wyrażenia dotyczące Jej Syna Jezusa. Maryja uczy nas przyjmować w pełni Słowo Boże nie tylko przez badania intelektualne, ale w całym naszym życiu”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama