Pasterz musi znać Słowo, które głosi

Na Jasnej Górze księża "unioniści" rozmawiają o duchowości kapłanów diecezjalnych.

Prezbiterzy zrzeszeni w Unii Apostolstwa Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadzili się na pielgrzymce u stóp Czarnej Madonny. W pielgrzymce uczestniczy ks. Giuseppe Magrin, prezydent międzynarodowy Unii.

Mówiąc o szczególnej misji kapłana w dzisiejszym coraz bardziej laicyzującym się świecie, prezydent międzynarodowy Unii Apostolstwa Kleru określił dogłębne poznawanie Słowa Bożego, jako pierwszorzędne narzędzie w pozyskiwaniu na nowo świata dla Chrystusa.

- My jako pasterze musimy bardzo gruntownie poznać Słowo Boże. Mając tę znajomość, możemy to Słowo Boże nieść innym, uczyć tego Słowa, wyjaśniać je. Zważywszy, że ludzie w dzisiejszych czasach mają bardzo nikłą świadomość Słowa Bożego, jest to nasze ogromne zadanie, aby to Słowo ludziom przypominać, wyjaśniać i w ten sposób ich do Boga prowadzić – podkreślił ks. Magrin.

Prezydent międzynarodowy Unii Apostolstwa Kleru przypomniał, że misją stowarzyszenia jest dbanie o potrzeby duchowe, duszpasterskie i materialne kapłanów diecezjalnych. Nadrzędnym zaś celem jest troska o uświęcenie osobiste i uświęcenie całego Ludu Bożego.

W zależności od uwarunkowań kulturowych i religijnych, dynamika rozwoju wspólnot Unii Apostolskiej Kleru w poszczególnych krajach mocno się różni. „Dziś, dla przykładu wiele nadziei pokładamy we wspólnotach na kontynencie Afryki i Azji” – zauważył ks. Giuseppe Marin, wyjaśniając, że „kraje na tych kontynentach charakteryzuje ogromny entuzjazm wiary, entuzjazm, którego brakuje dziś w Europie. W Europie mierzymy się z kryzysem wiary, z jej zanikiem”. Odnosząc się do środowiska polskich księży „unionistów” apelował o ożywianie świadomość wspólnoty, do której zachęca unia.

W styczniu 2000 r. została powołana Unia Apostolska Świeckich, aby rozwiązywać problemy związane z lepszym rozumieniem roli wyświęconych w Kościele. Jej zadanie sprowadza się m.in. do modlitwy o świętość kapłanów, a także wzrost liczby powołanych.

Dwudniowa pielgrzymka trwa do środy, 17 listopada, a do czwartku, 19 listopada, księża „unioniści” uczestniczyć będą w rekolekcjach.

Tegorocznemu spotkaniu formacyjnemu towarzyszy refleksja nad duchowością kapłanów diecezjalnych. „Kościół powszechny to komunia kościołów lokalnych. Każdy kościół lokalny, każda diecezja ma swoja specyfikę. W związku z tym trzeba się przyjrzeć temu, czym ta diecezja żyje, gdzie dana diecezja leży, jakie ma tradycje, jakie ma sanktuaria, jakich ma świętych, jakie charyzmaty i to wszystko składa się na to, co nazywamy duchowością diecezjalną. W tej duchowości osadzony jest kapłan, który powinien tą duchowością żyć i jej służyć” - wyjaśnia ks. Tomasz Rusiecki, dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru.

Także rekolekcjonista ks. Rafał Gudwański zwrócił uwagę, że często mówiąc o duchowości, ma się na uwadze tę zakonną np. franciszkańską czy karmelitańską a o duchowości diecezjalnej mówi się rzadko. „A ta duchowość przejawia się w byciu z Ludem. Posługa księdza diecezjalnego dawniej nazywanego księdzem świeckim, to przede wszystkim posługa na parafii – zaznaczył rekolekcjonista. Dodał, że w odnawianiu kapłańskiego ducha wciąż jest potrzebne spojrzenie „na nowo” na pytania stawiane kapłanom i składane przysięgi w dniu świeceń kapłańskich”.

Unia Apostolska Kleru Najświętszego Serca Jezusa została założona w Paryżu jako Stowarzyszenie Kapłańskie przez ks. Wiktora Lebeurier, 26 sierpnia 1862 r. Podstawową formą UAK jest Unia Diecezjalna, którą zakłada biskup z przynajmniej pięciu kapłanami.

Podobnie jak na początku powstania - po Rewolucji Francuskiej, tak i dziś, jest odpowiedzią na współczesną sytuację kapłanów, na ich potrzeby duchowe, duszpasterskie, psychiczne i materialne. W Polsce do Unii Apostolstwa Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa należy około 900 prezbiterów.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| SŁOWO BOŻE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama