Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic.

Jest on jednak chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. św. Mateusz i św. Marek nazywają go Kananejczykiem, a św. Łukasz mówi o nim Szymon Gorliwy (Zelota). Z tego powodu niektórzy uważają, że zanim został uczniem Pana Jezusa, Szymon był faryzeuszem.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic. Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy, św. Mateusz i św. Marek. Juda był bratem Jakuba Młodszego. Nazywany jest także „bratem Pańskim”, choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył go z Jezusem.Część tradycji podaje, że święci Szymon i Juda Tadeusz razem ponieśli śmierć męczeńską. Inni mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.

Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.

Natomiast św. Juda Tadeusz jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Uważany jest też za patrona spraw beznadziejnych - jest wzywany w szczególnych potrzebach.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • Gość
  28.10.2016 09:23
  MODLITWA DO ŚWIĘTEGO SZYMONA APOSTOŁA

  Panie Jezu Chryste Nauczycielu prawdy, naucz nas dróg prawa Twego i naśladowania Ciebie przez zasługi Świętego Szymona, który wraz ze św. Judą Tadeuszem poprzez działalność misyjną pozyskał dla Twojego Serca wielu wiernych, a na końcu swego życia oddanie i wierność prawdom Ewangelii przypieczętował śmiercią męczeńską.
  Św. Szymonie Apostole, nasz Patronie, pełny żarliwej miłości do Pana naszego, Jezusa Chrystusa – pozyskaj Bogu na wieczną wyłączność duszę moją przez Krew Jego Świętą na Krzyżu odkupioną – nawracaj ze złej drogi, wskazuj tę dobrą, abym nią zaszedł (zaszła) do Niebieskiej Ojczyzny, a tam mógł (mogła) radować się wiecznie oglądaniem Boga, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, Amen.


  LITANIA DO ŚW. JUDY TADEUSZA

  Kyrie eleison.
  Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas.
  Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże
  Duchu Święty, Boże
  Święta Trójco, jedyny Boże

  Św. Maryjo, módl się za nami
  Św. Boża Rodzicielko
  Królowo Apostołów
  Św. Judo Tadeuszu
  Św. Judo, chwalebny Apostole
  Św. Judo, gorliwy wyznawco
  Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa
  Św. Judo, wierny sługo Boży
  Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany
  Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego
  Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający
  Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący
  Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący
  Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący
  Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający
  Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych
  Św. Judo, Orędowniku możny
  Abyśmy z grzechów naszych powstali
  Abyśmy szczerze pokutowali
  Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli
  Abyśmy w cnocie postępowali
  Abyśmy w jedności i zgodzie żyli
  Abyśmy w wierze niezachwianie trwali
  Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli
  Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli
  Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali
  Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili
  Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli
  Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

  Módlmy się:

  Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  Modlitwy do św. Judy Tadeusza
  Modlitwa w ciężkim strapieniu
  O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
  O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.
  Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
  Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.

  Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.

  Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.

  Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.  Modlitwa do św. Judy Tadeusza
  Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.

  P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.

  W. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.  Modlitwa dziękczynna do św. Judy Tadeusza
  Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.
  Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny
  Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku, wyjednaj u Boga błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek.

  Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsca wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych.

  Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych.

  Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha.

  Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne, zbliżały nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu.

  W odrodzonej Polsce z popielisk i mogił, rumowisk i krwi, niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgoda i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny. Amen.


  Koronka do św. Judy Tadeusza

  Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

  Na dużych paciorkach: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego!

  Na małych paciorkach: Św. Judo, proś Serce Jezusa za nami!

  Zakończenie: Święty Boże...

  Więcej modlitw: http://judatadeusz.blogspot.com/
 • Król Dawid
  28.10.2016 13:04
  Alkoholicy – Maciej Apostoł
  Wyszydzani za wiarę – Katarzyna Tekakwitha
  Apostaci – Monika
  Armie – Maurycy i Legion Tebański
  Artyści – Łukasz Ewangelista
  Ateiści – Sebastian
  Bezdomni – Benedykt Józef Labre
  Bezpłodność – Anna
  Budowniczy – Tomasz Apostoł
  Chorzy nerwowo i umysłowo – Dymfna
  Czary – Kolumba z Rieti
  Dobra spowiedź – Pio
  Dobra śmierć – Józef
  Dusze czyśćcowe – Odylon
  Dyskryminacja rasowa – Marcin de Porres
  Fizycznie ułomni -Germana Cousin
  Internet – Izydor z Sewilli
  Jedność – Norbert
  Katastrofy – Genowefa
  Katecheci – Robert Bellarmin
  Kawalerowie – Kazimierz
  Kobiety ciężarne – Gerard Majella
  Kontrowersyjne wybory – Chad z Yorku
  Koszmary – Rafał Archanioł
  Królowie – Henryk II
  Krzyżowcy – Demetriusz z Tesaloniki
  Księgowi – Mateusz Ewangelista
  Materiały wybuchowe – Barbara
  Media – Gabriel Archanioł
  Męczennicy – Anastazja z Dalmacji
  Mężowie stanu i politycy – Tomasz More
  Nauczyciele – Jan Chrzciciel de la Salle
  Nieszczęśliwe małżeństwo – Gummar
  Niezamężne kobiety – Gudula
  Odpędzanie diabła – Cyriak
  Ortodoksja – Atanazy Wielki
  Ostatnie namaszczenie – Stanisław Kostka
  Oświecenie – Matka Dobrej Rady z Genazzano
  Panny młode – Dorota
  Panowie młodzi – Ludwik IX
  Potrzebujący łaski – Teresa z Avila
  Powołanie religijne – Alfons Ligouri
  Prawa rdzennej ludności – Turybiusz de Mogrovejo
  Trudne sprawy – Juda Tadeusz Apostoł
  Uniwersytety – Tomasz z Akwinu
  Upadłe kobiety – Maria Egipcjanka
  Wielodzietne rodziny – Mikołaj z Flue
  Wykup niewolników – Jan de Matha
  Zamieszki – Andrzej Corsini
  Zapewnienie dobrobytu – Praskie Dzieciątko Jezus
  Zazdrość – Elżbieta Aragońska
  Złodzieje – Dyzma
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.