Unikalny przekład Nowego Testamentu

Czyli Biblia dla zwykłych zjadaczy chleba.

Wydawnictwo NPD rozpoczęło publikację dość nietypowego jak na polskie warunki kulturowe, przekładu Nowego Testamentu. Ze względu na szerokie użycie w nim metody przekładu stosującej dynamiczne ekwiwalenty znaczeniowe oraz stylistyki targumicznej jest on w polskiej translatoryce biblijnej całkowicie unikalny.

Koncepcja publikacji przekazu Bożego Słowa w takiej wersji zrodziła się z kontaktów ze zwykłymi ludźmi, którzy wielokrotnie wyrażali potrzebę posiadania bardziej komunikatywnego tłumaczenia Biblii, tzn. takiego, które byłoby zrozumiałe nie tylko dla specjalistów studiujących języki starożytne, biblistów czy egzegetów, ale także dla zwykłych zjadaczy chleba. W Wydawnictwie NPD trwają intensywne prace redakcyjne nad Nowym Testamentem (NPD), który będzie nosić tytuł: Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Jego wydanie przewidziane jest na przełom 2017 i 2018 r.

Zwiastunem tego wyjątkowego projektu są wydane staraniem Wydawnictwa NPD List do Kolosan (NPD) oraz List do Rzymian (NPD).

Profesor dr hab. Stanisław Koziara z Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wyraził następującą opinię na temat nowego tłumaczenia Listu do Kolosan:

- W nowym tłumaczeniu Listu do Kolosan obok nowoczesnej formy udało się Redakcji NPD zachować powagę i godność stylu należnego przekazowi biblijnemu. Efekt ten osiągnięto nie w drodze odwołań do archaicznych cech tradycyjnej polszczyzny biblijnej, lecz do współczesnej odmiany ogólnej i literackiej języka polskiego, z wielką dbałością o właściwe przekładowi dynamicznemu odtworzenie ducha języka, kultury oraz mentalności, w jakiej oryginalnie powstał List do Kolosan. Integralną częścią tej metody są dość obszerne komentarze do określonych miejsc tekstu głównego, w których zawierają się rozliczne, przystępnie ujęte dane zarówno o charakterze teologicznym, jak też filozoficznym i kulturowym. Z troską i wiernością oddano prymarne przesłanie tej księgi z jednoczesnym zachowaniem komunikatywności przekazu Słowa natchnionego kierowanego do współczesnego polskiego czytelnika. W kontekście konkretnych decyzji przekładowych oznaczało to sięgnięcie po te zasoby polszczyzny, w których znajdują odbicie leksykalne, frazeologiczne i składniowe formy należące do repertuaru żywych cech polskiego stylu biblijnego.

Przy okazji warto wspomnieć także o stronie http://biblianpd.pl/pl/. Można na niej zapoznać się z ciekawymi informacjami dot. Nowego Przekładu Dynamicznego Biblii, a także zapisać się na comiesięczny NEWSLETTER NPD oraz automatyczną codzienną wysyłkę SŁOWA NA DZIŚ (są to wersety biblijne lub większe fragmenty tekstu NPD – także z ksiąg jeszcze nieopublikowanych).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama