Zaczęli mówić obcymi językami

Apostołowie przemawiali językami znanymi dobrze przybyszom z dalekich stron.

Jakie więc znaczenie ma to wyliczanie poszczególnych nacji?

Przede wszystkim autor Dziejów Apostolskich sygnalizuje, że realizuje się Boża obietnica o wylaniu Ducha Bożego na „wszelkie ciało”, jak chwilę później św. Piotr przytoczy tekst z Księgi Joela (Dz 2,17). Natomiast lista narodów jest po prostu obrazem całej ludzkości, dla której dar Ducha jest przeznaczony. W ten symboliczny sposób św. Łukasz ukazuje całą ludzkość. Dlatego z konieczności lista nie jest kompletna, a wymienione zostały tylko te kraje, w których istniały szczególnie liczne i silne gminy żydowskie.

Listę rozpoczynają Partowie.

Co charakterystyczne, gdybyśmy popatrzyli na mapę, to zauważymy, że narody są wymienione ze wschodu na zachód. Partowie reprezentują praktycznie wschodnie krańce świata. Tak w czasach rzymskich powszechnie nazywano mieszkańców Persji. Po nich są Medowie i Elamici, mieszkający na północ od Zatoki Perskiej, czyli chodzi o mieszkańców Mezopotamii. Nie są oni już znani w okresie Nowego Testamentu. Pozostało po nich jedynie wspomnienie w przekazach historycznych. Inne nazwy to prowincje mezopotamskie, małoazjatyckie lub egipsko-libijskie. Niespodziewanie wymieniana jest w tym kontekście Judea. Rozrywa ona geograficzny porządek przyjęty przez autora. Budzi to zdziwienie i dlatego szukano różnych rozwiązań. Jedni odrzucają całkowicie autentyczność tego określenia. Przecież w Judei nie mówiono odrębnym językiem. Niektórzy domyślali się, że w tekście pierwotnym wymieniona była Armenia lub Syria. Takie twierdzenie nie ma jednak uzasadnienia w kodeksach Dziejów Apostolskich. Jeszcze inni uważają, że zamiast terminu Ioudaian pierwotnie był termin Joudaioi. Chodziłoby zatem o Żydów mieszkających w Mezopotamii i Kapadocji. Następnie św. Łukasz wymienia mieszkańców Azji Mniejszej: Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii. Azja, jako nazwa prowincji rzymskiej, nie oznaczała wtedy całego kontynentu, ale obszar nazywany dzisiaj Azją Mniejszą, a ściślej - tylko zachodnią część wybrzeża (wybrzeże jońskie). Na wschód od prowincji Azja znajdowała się Frygia. Natomiast Pamfilia na brzegu południowym Azji Mniejszej.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg