Prezentacja Synodu Biskupów

W niedzielę 5 października rozpoczyna się XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Weźmie w nim udział 253 ojców synodalnych, reprezentujących 113 episkopatów, 25 urzędów Kurii Rzymskiej oraz Unię Wyższych Przełożonych Zakonnych.

Przez trzy tygodnie będą debatować nad Słowem Bożym w życiu i misji Kościoła. O tym, co będzie się dziać w tym czasie w Watykanie, poinformował dziennikarzy sekretarz generalny Synodu, abp Nikola Eterović.

Synod to jeden ze sposobów kolegialnego zarządzania Kościołem. Ponad 70 proc. Ojców Synodalnych to delegaci Kościołów lokalnych. 15 proc. uczestniczy w obradach z urzędu, np. zwierzchnicy watykańskich kongregacji czy rad, a 12 proc. mianuje Ojciec Święty. Najmłodszy z ojców ma 39 lat (bp Anton Leichtfried z Sankt Pölten), a najstarszy 88 (maronicki patriarcha Antiochii kard. Pierre Nasrallah Sfeir). W obradach będzie też uczestniczyło 41 ekspertów z 21 krajów oraz 37 audytorów. Co ciekawe, w tym ostatnim gronie większość stanowią kobiety. Do Rzymu przybędą też bratni delegaci, czyli reprezentanci 10 niekatolickich Kościołów i wspólnot, m.in. Patriarchatu Moskiewskiego, Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Federacji Luterańskiej. Po raz pierwszy w dziejach Synodu w auli synodalnej zabierze głos zwierzchnik Kościoła prawosławnego. 18 października patriarcha Bartłomiej odprawi wraz z ojcami synodalnymi nieszpory i wygłosi przemówienie na temat słowa Bożego.

Osobną grupę wśród uczestników Synodu stanowią goście specjalni. Po raz pierwszy na zgromadzenie synodalne zaproszony został przez Ojca Świętego przedstawiciel judaizmu, główny rabin Hajfy, Szear Jaszuw Kohen (Shear Yashuv Cohen). Pozostali goście specjalni to sekretarz generalny Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, Miller Milloy, oraz przeor wspólnoty w Taizé, brat Alois.

Nowością na obecnym zgromadzeniu będzie też raport o recepcji adhortacji Sacramentum caritatis, która powstała po poprzednim Synodzie. Przedstawi go kard. Angelo Scola. Na przedstawienie swoich refleksji każdy z Ojców będzie miał tylko 5 min. Po przekroczeniu tego czasu sekretarz generalny będzie mógł przerwać wystąpienie. Podobne uprawnienia ma również Ojciec Święty, który będzie przewodniczył obradom. Tak jak na poprzednim Synodzie, na zakończenie popołudniowej kongregacji generalnej przewidziano godzinę dyskusji. Normalnie miejscem na debatę między ojcami synodalnymi są spotkania w grupach, które będą miały miejsce w drugiej części synodu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg