Pięć poprzednich edycji Szkoły Słowa Bożego
I. Postępujcie według Ducha :.

(I-1. Opanowanie, I-2. Cichość, I-3. Wierność, I-4. Dobroć, I-5. Łagodność, I-6. Cierpliwość, I-7. Pokój, I-8. Radość I-9. Miłość)II. Abba, Ojcze! :.

(II-1. Ojcze nasz, II-2. Ojcze - święć się Imię Twoje, II-3. Ojcze - przyjdź Królestwo Twoje, II-4. Ojcze - bądź wola Twoja, II-5. Ojcze - daj nam chleba, II-6. Ojcze, odpuść nam winy, II-7. Ojcze, nie dozwól byśmy ulegli pokusie, II-8. Amen)III. Nowe Jeruzalem :.

(III-1. Adres: „Od Tego, który jest, który był i który przychodzi”, III-2. Efez: „Znam twoje dzieła, twój trud i wytrwałość”, III-3. Smyrna: „Nie lękaj się tego, co masz wycierpieć”, III-4. Pergamon: „Nie zaparłeś się wiary we Mnie”, III-5. Tiatyra: „Znam twoje dzieła, twą miłość i wiarę”, III-6. Sardes: „Bądź czujny”, III-7. Filadelfia: „Zachowałeś Słowo Moje”, III-8. Laodycea: "Rozpal żarliwość i opamiętaj się", III-9. Nowe Jeruzalem: "Ujrzałem miasto święte")IV. Piękno ocali świat :.

(IV-1. Piękno stworzenia, IV-2. Piękny “na obraz i podobieństwo Boże”, IV-3. Piękno Słowa, IV-4. Piękno Krzyża, IV-5. Piękno ascezy, IV-6. Piękno modlitwy, IV-7. Piękno pracy, IV-8. Piękno Trójcy Świętej, IV-9. Matka pięknej Miłości)V. Pokaż nam Ojca :.

(V-1. Wesele w Kanie, V-2. Ocalenie umierającego dziecka, V-3. Uzdrowienie chromego nad sadzawką, V-4. Rozmnożenie chleba, V-5. Jezus kroczy po morzu, V-6. Uzdrowienie niewidomego, V-7. Wskrzeszenie Łazarza, V-8. Spotkanie ze Zmartwychwstałym)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama