h

I NIEDZIELA ADWENTU - ROK A

Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Tekst i komentarz z Komentarza Żydowskiego do Nowego Testamentu. David H. Stern. Oficyna Wydawnicza Vocatio. Warszawa 2004

II CZYTANIE

Wiecie, w jakim punkcie dziejów się znajdujemy, że najwyższy już czas, abyście rozbudzili się ze snu, bo ostateczne wyzwolenie bliżej jest niż w chwili, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy ufać. Noc prawie minęła, dzień prawie nadszedł. Odrzućmy więc czyny ciemności i uzbrójmy się w oręż światłości. Żyjmy porządnie, jak się żyje za dnia, a nie na hulankach i pijaństwie, ie uczestnicząc w rozpuście i innych ekscesach, bez kłótni i zazdrości. Za to przyobleczcie się w Pana Jeszuę Mesjasza i nie traćcie czasu na rozmyślanie, jak zaspokoić grzeszne pragnienia starej natury.

(Rz 13,11-14)

11. Doniosłość historycznej chwili sprawia, że potrzeba właściwego zachowania staje się paląca. W ówczesnych pismach żydowskich ostateczne wyzwolenie jawi się jako rychłe:

W tych dniach Wybrany powstanie i pozbiera spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo dzień ich zbawienia się przybliżył (Księga Henocha 51,1b-2). Bo prawdziwe odkupienie moje przybliżyło się; nie jest odległe, jak przedtem (2 Księga Barucha 23,7).

12-13. Noc i dzień oraz ciemność i światłość jako metafory zła i dobra znajdziemy w Ewangelii Jochanana (zob. J 8,12zK), w Tanach (np. Izajasz 60,1nn) oraz w Zwojach znad Morza Martwego, napisanych przez esseńczyków, którzy odseparowali się od tego, co uznali za życie zepsute i niemoralne, reprezentowane przez ówczesny judaistyczny estabilishment. Dzień, za dnia to również metafory 'olam haba, wieku przyszłego.

14 Przyobleczcie się w Pana Jeszuę. Por. Izajasz 61,10:

Weselił się będę wielce w Adonai;
dusza moja radować się będzie w Bogu moim.
Bo przyoblókł mnie w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.

Hebrajskie słowo "zbawienie" w tym fragmencie to jesza', pokrewne słowu "Jeszua", które również oznacza "zbawienie". Por. Ap 19,8.


EWANGELIA

Przyjście Syna Człowieczego będzie takie, jak było za dni Noacha. Wtedy, przed potopem, wciąż jedzono i pito, brano sobie żony i stawano się żonami, aż do chwili gdy Noach wszedł do arki; i nie wiedzieli, co się dzieje, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich. Dokładnie tak samo będzie, kiedy nadejdzie Syn Człowieczy. Będzie wówczas dwóch ludzi w polu - jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie kobiety będą mełły mąkę w żarnach - jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Bądźcie więc czujni, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Ale wiecie o tym: gdyby właściciel domu wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił, aby się włamano do jego domu. Dlatego i wy musicie być zawsze gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie, kiedy nie będziecie się Go spodziewać.

(Mt 24,37-44)

Brak komentarzy do tego fragmentu.

------------------------------------

Noach - Noe

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg